Nové knihy UKPU http://194.160.246.84:82 Knihy zaregistrované v katalógu UKPU za posledných 14 dní sk Oskar Kokoschka : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060585Bultmann, Bernhard / London : Thames and Hudson, 1961, ISBN:07.12.2016 Byzantský zápas o ikonu : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060583Avenarius, Alexander / Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2016, ISBN:978-80-555-1571-7 07.12.2016 Uťaté ruky / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060582Fábry, Rudolf, 1915-1982 / Košice : Európsky dom poézie, 2014, ISBN:978-80-971048-6-3 06.12.2016 Archív IV (akty) : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060578Adamčiak, Milan, 1946- / Košice : Dive Buki, 2015, ISBN:978-80-89677-06-1 06.12.2016 História starostlivosti o ľudí s postihnutím a narušením v európskom kontexte / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060577Horńák, Ladislav / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016, ISBN:978-80-555-1663-9 06.12.2016 Archív II (kopo) : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060576Adamčiak, Milan, 1946- / Košice : Dive Buki, 2016, ISBN:978-80-89677-12-2 06.12.2016 Špeciálnopedagogická prax na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060575Čekanová, Tatiana / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016, ISBN:978-80-555-1664-6 06.12.2016 Edukácia žiaka so psychosociálnym narušením na základnej škole / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060574Žolnová, Jarmila / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016, ISBN:978-80-555-1657-8 06.12.2016 Protivník / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060573Djuzel, Bogomil, 1939- / Košice : FACE - Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania Fintice, 2016, ISBN:978-80-89763-13-9 05.12.2016 Veľké číslo / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060572Szymborska, Wisława, 1923-2012 / Košice : FACE - Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania Fintice, 2016, ISBN:978-80-89763-12-2 05.12.2016 Komplexný prístup k deťom s problémovým správaním v predškolskom veku / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060569Podhájecká, Mária / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016, ISBN:978-80-555-1648-6 06.12.2016 Spevník rómskych piesni pre deti / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060567 / Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2015, ISBN:978-80-555-1543-4 05.12.2016 Slovenské ľudové piesne po japonsky / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060566 / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016, ISBN:978-80-555-1626-4 06.12.2016 Categories of word formation and borrowing : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060565Panocová, Renáta / Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2015, ISBN:978-1-4438-7764-0 03.12.2016 The language myth : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060564Evans, Vyvyan, 1968- / Cambridge : Cambridge University Press, 2014, ISBN:978-1-107-61975-3 03.12.2016 Metonymy: hidden shortcuts in language, thought and communication / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060563Littlemore, Jeannette, 1967- / Cambridge : Cambridge University Press, 2015, ISBN:978-1-107-04362-6 03.12.2016 The Cambridge handbook of biolinguistics / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060562 / New York : Cambridge University Press, 2013, ISBN:978-0-521-76153-6 03.12.2016 The Oxford handbook of sociolinguistics / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060561 / Oxford ; New York : Oxford University Press, 2015, ISBN:978-0-19-023374-7 03.12.2016 The Oxford handbook of names and naming / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060560 / Oxford : Oxford University Press, 2016, ISBN:978-0-19-965643-1 03.12.2016 The Oxford handbook of lexicography / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060559 / New York : Oxford University Press, 2016, ISBN:978-0-19-969163-0 03.12.2016 Understanding and measuring morphological complexity / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060558 / Oxford : Oxford University Press, 2015, ISBN:978-0-19-872376-9 03.12.2016 Dynamické procesy v súčasnej slavistike : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060557 / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2016, ISBN:978-80-555-1638-7 06.12.2016 Láska má tvar štvorrozmerný / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060556Ruščák, František / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016, ISBN:978-80-555-1639-4 05.12.2016 Patopsychológia detí so psychosociálnym narušením pre pedagógov / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060555Dubayová, Tatiana / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016, ISBN:978-80-555-1621-9 05.12.2016 Vlastivědná knížka pro vzpomínání a procvičování paměti / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060554Cingrošová, Klára / Praha : Portál, 2016, ISBN:978-80-262-1125-9 02.12.2016 Inkluzivní pedagogika / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060553 / Praha : Portál, 2016, ISBN:978-80-262-1123-5 02.12.2016 Sacrum a príroda : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060552 / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity,, 2016, ISBN:978-80-555-1615-8 05.12.2016 Vybrané kapitoly zo špeciálnej didaktiky predmetov : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060551Hlebová, Bibiána / Prešov : vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016, ISBN:978-80-555-1644-8 05.12.2016 Závist, žárlivost a jejich smysl / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060550Kast, Verena, 1943- / Praha : Portál, 2016, ISBN:978-80-262-1111-2 02.12.2016 Kapitoly k dejinám reformovanej cirkvi na východnom Slovensku / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060549Kónyová, Annamária / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016, ISBN:978-80-555-1539-7 05.12.2016 Pohodář Tom a já / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060548Wimmer, Elfriede / Praha : Portál, 2016, ISBN:978-80-262-1124-2 29.11.2016 Kamzíkův velký skok / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060547Rušar, Daniel, 1975- / Praha : Portál, 2016, ISBN:978-80-262-1009-2 29.11.2016 Cesta k vibrujícímu zdraví : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060546Lowen, Alexander, 1910-2008 / Praha : Portál, 2016, ISBN:978-80-262-1121-1 29.11.2016 Přecitlivělost není slabost / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060545Sand, Ilse / Praha : Portál, 2016, ISBN:978-80-262-1122-8 29.11.2016 Komunikace v problémových situacích s dítětem v MŠ / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060544Sperry, Rachel W. / Praha : Portál, 2016, ISBN:978-80-262-1115-0 29.11.2016 Pěstounská péče : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060543 / Praha : Portál, 2016, ISBN:978-80-262-1020-7 29.11.2016 Spirituální výchova v rodině : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060542Říčan, Pavel, 1933- / Praha : Portál, 2016, ISBN:978-80-262-1098-6 28.11.2016 Můj kamarád Rufus / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060541Suchá, Romana, 1973- / Praha : Portál, 2016, ISBN:978-80-262-1110-5 28.11.2016 Moudrost vyznání víry / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060540Grün, Anselm, 1945- / Praha : Portál, 2016, ISBN:978-80-262-1087-0 30.11.2016 Páté evangelium / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060539Caldwell, Ian, 1976- / Praha : Portál, 2016, ISBN:978-80-262-1117-4 30.11.2016 Formativní hodnocení ve výuce / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060538Starý, Karel, 1961- / Praha : Portál, 2016, ISBN:978-80-262-1001-6 28.11.2016 Umění být / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060537Fromm, Erich, 1900-1980 / Praha : Portál, 2016, ISBN:978-80-262-1105-1 28.11.2016 Ultrazvukové vyšetrovanie ciev / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060536Tvrdík, Emil, 1962- / [Prievidza : Patria, 2005], ISBN:80-85674-16-5 24.11.2016 Grafomotorika : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060535Uhlířová, Helena, 1956- / Praha : Bambook, 2016, ISBN:978-80-247-5861-9 24.11.2016 Knihovnické pohádky / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060534Pospíšilová, Zuzana, 1975- / Praha : Bambook, 2016, ISBN:978-80-271-0050-7 24.11.2016 Předškolní pedagogika / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060533Opravilová, Eva, 1933- / Praha : Grada, 2016, ISBN:978-80-247-5107-8 24.11.2016 Kvalitativní diagnostika v oblasti lidských zdrojů / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060532Gruber, Jan, 1973- / Praha : Grada, 2016, ISBN:978-80-247-5263-1 24.11.2016 Moderní lektor : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060531Langer, Tomáš, 1981- / Praha : Grada, 2016, ISBN:978-80-271-0093-4 24.11.2016 Posílení svalstva : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060530Grabbe, Dieter, 1969- / Praha : Grada, 2010, ISBN:978-80-247-3033-2 24.11.2016 Snižte si cholesterol : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060529Berg, Aloys, 1946- / Praha : Grada, 2014, ISBN:978-80-247-5234-1 30.11.2016 Transfuzní lékařství / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060525Řeháček, Vít / Praha : Grada, 2013, ISBN:978-80-247-4534-3 24.11.2016 Sestry v nouzi : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060524Venglářová, Martina, 1969- / Praha : Grada, 2011, ISBN:978-80-247-3174-2 24.11.2016 Rychlý detox : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060523Grillparzer, Marion, 1961- / Praha : Grada, 2014, ISBN:978-80-247-5235-8 30.11.2016 Slzy raného dětství : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060472Solter, Aletha Jauch, 1945- / Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2016, ISBN:978-80-7387-666-1 24.11.2016 Hřbitovní tanec / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060466Preston, Douglas J., 1956- / Praha : BB/art, 2010, ISBN:978-80-7381-803-6 05.12.2016 Ztracený ostrov / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060465Preston, Douglas J., 1956- / Praha : BB/art, 2015, ISBN:978-80-7507-066-1 05.12.2016 Pekelná síra / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060464Preston, Douglas J., 1956- / Praha : BB/art, 2005, ISBN:80-7341-490-2 03.12.2016 Projekt Kraken / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060462Preston, Douglas J., 1956- / Praha : BB/art, 2014, ISBN:978-80-7507-032-6 05.12.2016 Dva hroby / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060460Preston, Douglas J., 1956- / Praha : BB/art, 2013, ISBN:978-80-7461-433-0 03.12.2016 Útěk / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060459May, Peter, 1951- / Brno : Host, 2016, ISBN:978-80-7491-529-1 05.12.2016 Falešná hra / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060457Preston, Douglas J., 1956- / Praha : BB/art, 2013, ISBN:978-80-7461-281-7 03.12.2016 Autobiografie I / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060456Twain, Mark, 1835-1910 / Praha : Volvox Globator, 2016, ISBN:978-80-7511-265-1 05.12.2016 Agatha Christie : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060443Hannah, Sophie, 1971- / Bratislava : Slovenský spisovateľ, 2016, ISBN:978-80-220-1923-1 06.12.2016 V tieni mŕtveho Boha / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060418Pastirčák, Daniel, 1959- / Bratislava : Literárne informačné centrum, 2016, ISBN:978-80-8119-095-7 07.12.2016 Biela levica / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060392Mankell, Henning, 1948-2015 / Bratislava : Marenčin PT, 2016, ISBN:978-80-8114-722-7 07.12.2016 Ruka ; http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060391Mankell, Henning, 1948-2015 / Brno : Host, 2016, ISBN:978-80-7491-776-9 07.12.2016 Prach a stín : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060389Faye, Lyndsay / Praha ; Litomyšl : Paseka, 2016, ISBN:978-80-7432-663-9 07.12.2016 Garbiarska sága / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060382Zelinová, Hana, 1914-2004 / Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2016, ISBN:978-80-7140-500-9 07.12.2016 Ako chutí moc / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060373Mňačko, Ladislav, 1919-1994 / Bratislava : Európa, 2016, ISBN:978-80-89666-28-7 28.11.2016 Vybrané spisy o etice, společnosti a politice. http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060359Mill, John Stuart, 1806-1873 / Praha : OIKOYMENH, 2016, ISBN:978-80-7298-487-9 07.12.2016 Relevance subjektivity : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060358Novotný, Karel, 1964- / Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2016, ISBN:978-80-7465-210-3 07.12.2016 Útek z rodnej obce / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060357Sloboda, Rudolf, 1938-1995 / Bratislava : Slovart, 2016, ISBN:978-80-556-2392-4 07.12.2016 Německá klasická filosofie. http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060356Jaeschke, Walter, 1945- / Praha : OIKOYMENH, 2016, ISBN:978-80-7298-199-1 06.12.2016 Všem sráčům navzdory, aneb, Válka, o které nechcete nic vědět / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060355Urban, Jan, 1951- / Krásno nad Kysucou : Absynt, 2016, ISBN:978-80-89845-50-7 06.12.2016 Vitajte v raji : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060354Dielemans, Jennie / Krásno nad Kysucou : Absynt, 2016, ISBN:978-80-89845-58-3 06.12.2016 Stopy tuše : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060352Král, Oldřich, 1930- / Praha : Galerie Zdeněk Sklenář, 2016, ISBN:978-80-87430-44-6 06.12.2016 Na cestách duše / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060344Keenan, Paul, 1946- / Praha : Portál, 2016, ISBN:978-80-262-1114-3 30.11.2016 Ruce v hlíně : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060343Rubešová, Radka / Praha : Portál, 2016, ISBN:978-80-262-1085-6 29.11.2016 Školní zralost a připravenost / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060341Otevřelová, Hana / Praha : Portál, 2016, ISBN:978-80-262-1092-4 01.12.2016 Psychiatrie pro sociální pracovníky : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060340Probstová, Václava / Praha : Portál, 2014, ISBN:978-80-262-0731-3 24.11.2016 Sourozenecké konstelace : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060339Leman, Kevin, 1943- / Praha : Portál, 2016, ISBN:978-80-262-1100-6 29.11.2016 Jak přežít, když se rodiče rozvádějí / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060338Ford, Melanie / Praha : Portál, 2016, ISBN:978-80-262-1108-2 01.12.2016 Kdo straší školní strašidlo? / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060337Pospíšilová, Zuzana, 1975- / Praha : Portál, 2016, ISBN:978-80-262-1097-9 30.11.2016 Malý kouzelník / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060336Kožíšek, Pavel, 1970- / Praha : Portál, 2016, ISBN:978-80-262-1095-5 30.11.2016 Sebekoučink : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060332Demann, Stefanie / Praha : Portál, 2016, ISBN:978-80-262-1086-3 30.11.2016 Já a Ty / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060323Buber, Martin, 1878-1965 / Praha : Portál, 2016, ISBN:978-80-262-1093-1 01.12.2016 Živá hudba : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060279 / Praha : Akademie múzických umění, 2010, ISBN:03.12.2016 Živá hudba : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060278 / Praha : Akademie múzických umění, 2014, ISBN:978-80-7331-334-0 03.12.2016 Živá hudba : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060277 / Praha : Akademie múzických umění, 2013, ISBN:978-80-7331-299-2 03.12.2016 Živá hudba : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060276 / Praha : Akademie múzických umění, 2012, ISBN:978-80-7331-260-2 03.12.2016 Živá hudba : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060275 / Praha : Akademie múzických umění, 2011, ISBN:978-80-7331-225-1 03.12.2016 Živá hudba : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060274 / V Praze : Akademie múzických umění, 2008, ISBN:978-80-7331-120-9 03.12.2016 Zdeněk Fibich / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060271Jiránek, Jaroslav, 1922-2001 / V Praze : Akademie múzických umění, 2000, ISBN:80-85883-51-1 02.12.2016 Základy experimentální psychoakustiky / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060270Melka, Alois / V Praze : Akademie múzických umění, 2005, ISBN:80-7331-043-0 02.12.2016 Vybrané kapitoly z metodiky houslové hry / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060269Pazdera, Jindřich, 1954- / V Praze : Akademie múzických umění, 2015, ISBN:978-80-7331-349-4 02.12.2016 Vybrané kapitoly z dějin baletu / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060268Brodská, Božena, 1922- / V Praze : Akademie múzických umění, 2008, ISBN:978-80-7331-106-3 02.12.2016 Václav Snítil a jeho půlstoletí české hudby / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060267Veber, Petr, 1960- / V Praze : Akademie múzických umění, 2008, ISBN:978-80-7331-116-2 02.12.2016 Úvod do studia hudební kinetiky : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060266Tichý, Vladimír, 1946- / V Praze : Akademie múzických umění, c2002, ISBN:80-7331-897-0 02.12.2016 Úvod do poznání nových možností hry na hoboj / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060265Hošek, Miroslav, 1931- / Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1992, ISBN:02.12.2016 Úvahy o opeře : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060263Pokrovskij, Boris Aleksandrovič, 1912-2009 / Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1989, ISBN:01.12.2016 Tanec v Mezopotámii / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060262Matoušová-Rajmová, Marie / V Praze : Akademie múzických umění, c2002, ISBN:80-7331-912-8 01.12.2016 Střih záznamu hudby / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060261Vrzal, Martin, 1971- / V Praze : Akademie múzických umění, 2007, ISBN:978-80-7331-114-8 01.12.2016 Stopy tance : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060260 / V Praze : Akademie múzických umění, 2007, ISBN:978-80-7331-118-6 01.12.2016 Slyšet a myslet u klavíru : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060259Tichá, Libuše, 1960- / V Praze : Akademie múzických umění, 2009, ISBN:978-80-7331-151-3 01.12.2016 Romantický balet / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060258Brodská, Božena, 1922- / V Praze : Akademie múzických umění, 2007, ISBN:978-80-7331-108-7 01.12.2016 Příběh pantomimy / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060257Veber, Václav, 1931-2016 / V Praze : Akademie múzických umění, c2006, ISBN:80-7331-054-6 01.12.2016 Profese tanečníka : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060256 / V Praze : Akademie múzických umění, 2013, ISBN:978-80-7331-241-1 01.12.2016 Praktická metodika hry na klarinet. http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060254Kratochvíl, Jiří, 1924-2014 / V Praze : Akademie múzických umění, 1996, ISBN:80-85883-15-5 01.12.2016 Praktická metodika hry na klarinet. http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060253Kratochvíl, Jiří, 1924-2014 / V Praze : Akademie múzických umění, 1996, ISBN:80-85883-14-7 01.12.2016 Praktická metodika hry na klarinet. http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060252Kratochvíl, Jiří, 1924-2014 / V Praze : Akademie múzických umění, 1999, ISBN:80-85883-45-7 01.12.2016 Ozvěny tance / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060250 / Praha : Akademie múzických umění, 1998, ISBN:80-85883-40-6 30.11.2016 Les Ballets Russes / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060227Brodská, Božena, 1922- / V Praze : Akademie múzických umění, 2001, ISBN:80-85883-84-8 01.12.2016 Když bolí úsměv / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060224Bilbo Reidinger, Jiří, 1961- / V Praze : Akademie múzických umění, 2008, ISBN:978-80-7331-119-3 29.11.2016 Katalog akustických prvků / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060223Hrádek, Tomáš / V Praze : Akademie múzických umění, 2011, ISBN:978-80-7331-316-6 25.11.2016 Jiří Kylián / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060221Paseková, Dana / V Praze : Akademie múzických umění, 2001, ISBN:80-85883-77-5 25.11.2016 Jaroslav Doubrava : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060217Havlík, Jaromír, 1950- / V Praze : Akademie múzických umění, 2002, ISBN:80-7331-905-5 25.11.2016 Jak jsem je znal : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060213Smolka, Jaroslav, 1933-2011 / V Praze : Akademie múzických umění, 2014, ISBN:978-80-7331-302-9 25.11.2016 Instumentář [i.e. Instrumentář] elektroakustického zvuku / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060211Urban, Ondřej, 1973- / V Praze : Akademie múzických umění, 2007, ISBN:978-80-7331-115-5 25.11.2016 Hudební teorie dnes a zítra : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060210 / V Praze : Akademie múzických umění, 2010, ISBN:978-80-7331-195-7 25.11.2016 Hudební pedagogika v profesionální hudební výchově / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060209Holas, Milan, 1954-2010 / Praha : Hudební fakulta AMU, 1995, ISBN:80-85883-08-2 24.11.2016 Navždy tátovo děvče : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060154Wright, H. Norman, 1937- / Praha : Návrat domů, 2016, ISBN:978-80-7255-356-3 30.11.2016 Korupcia / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060152Šoltés, Peter, 1975- / Bratislava ; Historický ústav SAV : 2015 VEDA, vydavateľstvo SAV,, ISBN:978-80-224-1447-0 24.11.2016 Stres v práci a v životě : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000059799Fontana, David, 1934-2010 / Praha : Portál, 2016, ISBN:978-80-262-1033-7 30.11.2016 Utrpení z nesmyslnosti života : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000059798Frankl, Viktor Emil, 1905-1997 / Praha : Portál, 2016, ISBN:978-80-262-1038-2 01.12.2016 Jak přežít šikanování / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000059667Mayrock, Aija / Praha : Portál, 2016, ISBN:978-80-262-1006-1 01.12.2016 Hry plné nápadů a fantazie : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000059666Kalábová, Naděžda, 1966- / Praha : Portál, 2016, ISBN:978-80-262-1005-4 01.12.2016 Ruská spoločnosť a ruský jazyk v minulom storočí / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000059292Guzi, Ľubomír / Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2015, ISBN:978-80-555-1431-4 01.12.2016 Psychopatologie všedního života : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000059164Freud, Sigmund, 1856-1939 / Praha : Portál, 2016, ISBN:978-80-262-1027-6 01.12.2016 Sexualita a sexuální identita : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000059160Fafejta, Martin, 1968- / Praha : Portál, 2016, ISBN:978-80-262-1030-6 30.11.2016 Kudy do pohody : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000059154Nešpor, Karel, 1952- / Praha : Portál, 2016, ISBN:978-80-262-1044-3 30.11.2016 The richest man who ever lived : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000058532Steinmetz, Greg / New York : Simon and Schuster, 2015, ISBN:978-1-4516-8855-9 03.12.2016 Ekonomika cestovního ruchu / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000057922Beránek, Jaromír / Praha : Mag Consulting, 2013, ISBN:978-80-86724-46-1 24.11.2016 Šarmantní násilníci : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000057716Beňo, Pavel, 1948- / Praha : Portál, 2015, ISBN:978-80-262-0938-6 01.12.2016 Hry a aktivity pro zkoumání emocí : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000057615Rogers, Vanessa, 1963- / Praha : Portál, 2015, ISBN:978-80-262-0920-1 01.12.2016 Výtvarná dramatika v pedagogické praxi : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000057189Bečvářová, Ivana, 1965- / Praha : Portál, 2015, ISBN:978-80-262-0906-5 01.12.2016 Rozvíjanie komunikačnej a čitateľskej kompetencie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postih http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000056897Hlebová, Bibiana / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2015, ISBN:978-80-555-1356-0 01.12.2016 Vybrané trasy po východnom Slovensku - exkurzný sprievodca = http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000056157Fogaš, Anton edt / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2015, ISBN:978-80-555-1318-8 01.12.2016 Vybrané kapitoly paliatívnej a hospicovej starostlivosti / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000056150Magurová, Dagmar / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2015, ISBN:978-80-555-1317-1 01.12.2016 Dítě s mentálním postižením a podpora jeho vývoje / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000055956Bazalová, Barbora, 1977- / Praha : Portál, 2014, ISBN:978-80-262-0693-4 01.12.2016 Doba kuruckých bojov = http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000055392 / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2014, ISBN:978-80-555-1234-1 01.12.2016 Sebekoučink pro ženy : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000055061Topf, Cornelia, 1953- / Praha : Portál, 2014, ISBN:978-80-262-0690-3 30.11.2016 Sociálny kapitál starnutia - prítomnosť nikdy nestarne : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000054422 / Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2014, ISBN:978-80-555-1083-5 01.12.2016 Idea tolerancie II / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000054199 / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2014, ISBN:978-80-555-1219-8 06.12.2016 Acta Universitatis Prešoviensis. Prírodné vedy. Folia Oecologica 9. http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000052585 / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013, ISBN:03.12.2016 Základy pedagogiky psychosociálne narušených / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000051918Žolnová, Jarmila / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013, ISBN:978-80-555-0842-9 01.12.2016 Zemepanské mestá a mestečká v Uhorsku v ranom novoveku = http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000051915 / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013, ISBN:978-80-555-0987-7 01.12.2016 Rekatolizácia, protireformácia a katolícka reštaurácia v Uhorsku = http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000051910 / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013, ISBN:978-80-555-1050-7 01.12.2016 Dejiny Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku v rokoch 1918-1939 / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000051905Coranič, Jaroslav, 1973- / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013, ISBN:978-80-555-1032-3 01.12.2016 Židia pred a za Karpatmi v priebehu stáročí / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000051903 / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013, ISBN:978-80-555-1043-9 01.12.2016 Geokonfliktológia : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000051468 / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013, ISBN:978-80-555-0929-7 01.12.2016 Dejiny Uhorska : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000051430Kónya, Peter, 1966- / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013, ISBN:978-80-555-0921-1 01.12.2016 Príspevky k starším dejinám slovenských miest a mestečiek / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000051145 / Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2013, ISBN:978-80-555-0888-7 01.12.2016 Idea tolerancie I http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000050960 / Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2013, ISBN:978-80-555-0868-9 06.12.2016 Drama nadaného dítěte, aneb, Hledání pravého Já / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000050388Miller, Alice 1923-2010 / Praha : Triton, 2012, ISBN:978-80-7387-617-3 24.11.2016 Dejiny Gréckokatolíckej cirkvi v Uhorsku / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000049615Bazilovič, Juraj Joannikij, 1742-1821 / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013, ISBN:978-80-555-0737-8 01.12.2016 Filozofická antropológia a ontológia ľudskej existencie : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000049343 / Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2012, ISBN:978-80-555-0670-8 01.12.2016 Přehled pedagogiky : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000047625Průcha, Jan / Praha : Portál, 2009, ISBN:978-80-7367-567-7 01.12.2016 Antropologická téma v súčasnej filozofii / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000046161 / Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2011, ISBN:978-80-555-0441-4 01.12.2016 Ako komunikovať v cudzích jazykoch úspešne a efektívne / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000045532Horňáková, Anna / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2011, ISBN:978-80-555-0377-6 01.12.2016 Antropologie : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000044005Soukup, Václav / Praha : Portál, 2011, ISBN:978-80-7367-432-8 30.11.2016 Celkovo titulov: 160