Nové knihy UKPU http://194.160.246.84:82 Knihy zaregistrované v katalógu UKPU za posledných 14 dní sk Až sja pid Kamjanov... / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060109Dobda, Michal / Mežilabirci: Tlačiaren svidnícka, 2016, ISBN:978-80-89755-20-2 15.08.2016 Institut rusistiki filosofskogo fakul'teta Prešovskogo universiteta v g. Prešov: Issledovanija i m http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060108 / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016, ISBN:978-80-555-1605-9 22.08.2016 Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis. http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060107 / Prešov : Prešov University, Faculty of Humanities and Natural Sciences,, 2016, ISBN:978-80-8165-149-6 22.08.2016 Umelecký text v tvorivých interpretáciách : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060106Petríková, Martina / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity,, 2016, ISBN:978-80-555-1606-6 22.08.2016 Úvod do interkultúrnej komunikácie / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060105Slivková, Ivana / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2015, ISBN:978-80-555-1533-5 22.08.2016 Vnímanie životnej spokojnosti deťmi v reedukačných centrách / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060104Žolnová, Jarmila / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2015, ISBN:978-80-555-1542-7 22.08.2016 Filosofie informace - metateoretická analýza pojmu informace a hlavních paradigmat informační v http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060103Stodola Jiří, 1977- / Brno : Masarykova univerzita, 2015, ISBN:978-80-210-8011-9 15.08.2016 Metafyzika : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060102Leško, Vladimír, 1950- / Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Filozofická fakulta, 2015, ISBN:978-80-8152-323-6 15.08.2016 Gadamer a dejiny filozofie: kritické vyrovnávanie sa filozofie s vlastnou minulosťou / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060101Bosáková, Kristína / Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Filozofická fakulta, 2015, ISBN:978-80-8152-339-7 15.08.2016 Patočkova filozofia dejín / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060100Stojka, Róbert / Košice : Univerzita pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015, ISBN:978-80-8152-379-3 15.08.2016 Mýtus v Patočkovej filozofii / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060099Jusko, Štefan / Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015, ISBN:978-80-8152-348-9 15.08.2016 Poézia vojvodinských Slovákov : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060098 / Báčsky Petrovec : Slovenské vydavateľské centrum, 2015, ISBN:978-86-7103-453-1 15.08.2016 Zborník spoločnosti slovenských archivárov 2014 : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060097 / Bratislava : Spoločnosť slovenských archivárov, 2015, ISBN:978-80-971356-1-4 15.08.2016 Teorie a praxe hudební výchovy IV : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060096 / Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016, ISBN:978-80-7290-875-2 15.08.2016 Ethnologia Slovaca et Slavica : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060095 / Bratislava : Univerzita Komenského, 2015, ISBN:978-80-223-4113-4 15.08.2016 Vesaliovo tajemství / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000059894Llobregat, Jordi, 1971- / Brno : Host, 2016, ISBN:978-80-7491-542-0 18.08.2016 Pojednání o lidské přirozenosti. http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000059888Hume, David, 1711-1776 / Praha : Togga, 2015, ISBN:978-80-7476-094-5 18.08.2016 Marco Polo. http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000059887Romana, Muriel, 1968- / Bratislava : Slovart, 2016, ISBN:978-80-556-2282-8 18.08.2016 Marco Polo. http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000059886Romana, Muriel, 1968- / Bratislava : Slovart, 2016, ISBN:978-80-556-2283-5 18.08.2016 Marco Polo. http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000059885Romana, Muriel, 1968- / Bratislava : Slovart, 2016, ISBN:978-80-556-2284-2 18.08.2016 Alžběta II. : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000059883Kudrnová, Anastázie, 1965- / Praha : Mladá fronta, 2016, ISBN:978-80-204-4116-4 18.08.2016 Nedeľné šachy s Tisom : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000059873Lavrík, Silvester, 1964- / [Bratislava] : Dixit, 2016, ISBN:978-80-89662-19-7 22.08.2016 O Nietzschovi / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000059854Dubský, Ivan, 1926- / Praha : Revolver Revue, 2016, ISBN:978-80-87037-77-5 24.08.2016 Najkrajšie vyhliadky : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000059851Lacika, Ján, 1956- / Bratislava : Dajama, 2016, ISBN:978-80-8136-0626 22.08.2016 Schleiermacherova teorie zprostředkování / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000059846Bojda, Martin, 1991- / Praha : Togga, 2015, ISBN:978-80-7476-099-0 19.08.2016 Slovem svět : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000059845Černý, Miroslav, 1977- / V Praze - Podlesí : Dauphin, 2016, ISBN:978-80-7272-869-5 18.08.2016 Machiavelli : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000059844Marietti, Marina / Praha : Argo, 2016, ISBN:978-80-257-1755-4 18.08.2016 Dějiny české a slovenské psychologie / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000059843Hoskovcová, Simona, 1973- / Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016, ISBN:978-80-246-2402-0 17.08.2016 Psychologie malých dětí : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000059842Murray, Lynne, 1950- / V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2016, ISBN:978-80-7553-011-0 17.08.2016 Mentální chronometrie a současná psychologie : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000059839Chalupa, Bohumír, 1924- / Brno : Littera, 2016, ISBN:978-80-85763-92-8 16.08.2016 Stres nepriateľ násťročných : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000059834Morgan, Nicola / Bratislava : Slovart, 2016, ISBN:978-80-556-1407-6 16.08.2016 Jonáš Záborský: Múdrosť života ve chrámových řečech / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000059833Záborský, Jonáš, 1812-1876 / Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV : Ústav slovenskej literatúry SAV : Slovensk, ISBN:978-80-89489-23-7 16.08.2016 Dějiny Střední Ameriky / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000059832Křížová, Markéta, 1974- / Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016, ISBN:978-80-7422-486-7 15.08.2016 Manderla a Modrý Maurícius : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000059831Blaha, Anton, 1934- / Bratislava : Spolok slovenských spisovateľov, 2015, ISBN:978-80-89727-26-1 18.08.2016 Čriepky do portrétu Vincenta Šikulu / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000059830Šabík, Vincent, 1937- / Bratislava : Spolok slovenských spisovateľov, 2015, ISBN:978-80-89727-32-2 15.08.2016 Dali nám viac, ako (sme) si mysleli / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000059829Svoboda, Juraj, 1933- / Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2015, ISBN:978-80-8061-898-8 15.08.2016 Japonština : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000059823Nymburská, Dita, 1968- / Voznice : Leda, 2007, ISBN:978-80-7335-074-1 15.08.2016 Japonština : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000059822Nymburská, Dita, 1968- / Voznice : Leda, 2007, ISBN:978-80-7335-074-1 15.08.2016 Svět plný hádanek / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000059821Pospíšilová, Zuzana, 1975- / Praha : Portál, 2016, ISBN:978-80-262-1034-4 16.08.2016 Budō : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000059820 / Tokyo : Nippon Budokan Foundation, 2009, ISBN:12.08.2016 Seeing Japan / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000059819Whipple, Charles T. / Tokyo : Kodansha International, 2005, ISBN:978-4-7700-2337-7 12.08.2016 Tuttle compact Japanese dictionary / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000059817Martin, Samuel E. / Tokyo : Tuttle, 2011, ISBN:978-4-8053-1050-2 12.08.2016 Cvičení pro pohodlné : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000059816Carp, France / Praha : Portál, 2016, ISBN:978-80-262-1000-9 12.08.2016 O duši a sexu : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000059815Hollý, Martin, 1970- / Praha : Portál, 2016, ISBN:978-80-262-1004-7 12.08.2016 Origami : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000059814Sakade, Florence / Boston : Tuttle , 2002, ISBN:0-8048-3308-7 12.08.2016 Japan : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000059813Kubo, Kiriko / Tokyo : JTB Publishing, 2007, ISBN:978-4-533-06784-6 15.08.2016 Shikitari : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000059811Yanagita, Masako / Tokyo : Apurikotto, 1996, ISBN:4-905737-60-5 15.08.2016 Fun with friends and origami in English / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000059810Makoto, Yamaguchi / Tokyo : Japan Book, 2008, ISBN:978-4-270-00370-1 15.08.2016 Základné biochemické procesy organizmov / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000059387 / Prešov : Prešovská unvierzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2015, ISBN:978-80-555-1514-4 17.08.2016 Ekofyziológia živočíchov a človeka / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000059386 / Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2015, ISBN:978-80-555-1524-3 17.08.2016 Vplyv fytoaditív na biochemické parametre ošípaných / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000059321Poráčová, Janka / Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2015, ISBN:978-80-555-1414-7 17.08.2016 Metabolický status hovädzieho dobytka v rôznych podmienkach ustajnenia / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000059320Sedlák, Vincent / Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2015, ISBN:978-80-555-1438-3 17.08.2016 Biochemický profil hydiny po aplikácii fytoaditív / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000059312Mydlárová Blaščáková, Marta / Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2015, ISBN:978-80-555-1483-3 17.08.2016 Podoby tradičnej kultúry vybraných folklórnych lokalít regiónu Šariš / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000059306Hudáková, Jana / Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2015, ISBN:978-80-555-1464-2 18.08.2016 Hľadanie ekvivalentností VIII. : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000059293 / Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2015, ISBN:978-80-555-1430-7 18.08.2016 Ruská spoločnosť a ruský jazyk v minulom storočí / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000059292Guzi, Ľubomír / Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2015, ISBN:978-80-555-1431-4 17.08.2016 A linguistic analysis of legal texts : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000059291Pavlíčkofvá, Eva / Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2015, ISBN:978-80-555-1516-8 18.08.2016 Lingvistická analýza právnych textov / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000059290Imrichová, Mária / Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2015, ISBN:978-80-555-1515-1 18.08.2016 Médiá a text. http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000059289 / Prešov : Filozofická fakulta PU, 2015, ISBN:978-80-555-1494-9 17.08.2016 História a architektúra gréckokatolíckych murovaných chrámov tereziánskeho typu na Slovensku http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000059276Liška, Anton / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2015, ISBN:978-80-555-1546-5 17.08.2016 Az Eperjesi Kollégium felsőfokú hallgatói 1667-1850 = http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000059273Durovics, Alex / Budapest : Budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2015, ISBN:978-963-284-768-9 17.08.2016 Porozumění procesu autoregulace u dětí a mladistvých v institucionální péči / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000059020 / Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne, 2015, ISBN:978-80-7454-149-0 17.08.2016 Physical activities as a treatment for hyperkinetic disorders in prepubertal children / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000058976Chovanová, Erika / Lüdenscheid : RAM-Verlag, 2016, ISBN:978-3-942303-34-7 18.08.2016 ADHD a pohyb : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000058862 / Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, [2015], ISBN:978-80-555-1493-2 18.08.2016 Husľová interpretácia folklórnej hudby / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000058563Baláž, Stanislav / Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2015, ISBN:978-80-555-1459-8 18.08.2016 Zoológia chordátov / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000058421Koščo, Ján / Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2015, ISBN:978-80-555-1242-6 17.08.2016 Patočka a filozofia 20. storočia / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000058120Leško, Vladimír, 1950- / Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015, ISBN:978-80-8152-308-3 15.08.2016 Morfologicko – biologická diverzita druhu mak siaty (Papaver somniferum L.) a jej hodnotenie = http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000057905Fejér, Jozef / Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2015, ISBN:978-80-555-1334-8 17.08.2016 Sókratés a sokratika I. / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000057123Surák, Vladislav / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2015, ISBN:978-80-555-1338-6 18.08.2016 Rozvíjanie komunikačnej a čitateľskej kompetencie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postih http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000056897Hlebová, Bibiana / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2015, ISBN:978-80-555-1356-0 17.08.2016 Geokonfliktológia : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000056691Ištok, Robert / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2015, ISBN:978-80-555-1339-3 16.08.2016 Vybrané trasy po východnom Slovensku - exkurzný sprievodca = http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000056157Fogaš, Anton edt / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2015, ISBN:978-80-555-1318-8 18.08.2016 Od reformácie po založenie cirkvi : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000056152 / Prešov : Vydavaateľstvo Prešovskej univerzity, 2015, ISBN:978-80-555-1332-4 17.08.2016 Sto kňazských biografií Johanna Samuela Kleina = http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000056151 / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2015, ISBN:978-80-555-1331-7 17.08.2016 Vybrané kapitoly paliatívnej a hospicovej starostlivosti / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000056150Magurová, Dagmar / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2015, ISBN:978-80-555-1317-1 18.08.2016 Od smrti k životu : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000054675Župina, Miroslav / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2014, ISBN:978-80-555-1235-8 18.08.2016 Voľný čas a výchova k zdraviu / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000054626Kominarec, Igor / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2014, ISBN:978-80-555-1182-5 18.08.2016 Idea tolerancie II / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000054199 / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2014, ISBN:978-80-555-1219-8 16.08.2016 Taxonómia a diagnostika ťažkostí v kariérovom vývine / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000053563Vendel, Štefan / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2014, ISBN:978-80-555-1082-8 18.08.2016 Kapitoly zo športových hier : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000053561 / Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2014, ISBN:978-80-555-1094-1 18.08.2016 Zahájení školní docházky / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000053207Franclová, Marta, 1967- / Praha : Grada, 2013, ISBN:978-80-247-4463-6 15.08.2016 Dejiny Kráľovského Chlmca = http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000053164Kónya, Peter, 1966- / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013, ISBN:978-80-555-0986-0 16.08.2016 Didaktika sociálnej práce / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000052523Hangoni, Tomáš / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2014, ISBN:978-80-555-1072-9 18.08.2016 Prevence traumatu u dětí : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000052177Levine, Peter A. / Praha : Maitrea, 2014, ISBN:978-80-87249-61-1 17.08.2016 Tvorba bardejovského rodáka Bélu Kélera z pohľadu muzikológov a interpretov 21. storočia : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000052019 / Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2013, ISBN:978-80-555-0997-6 16.08.2016 Základy pedagogiky psychosociálne narušených / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000051918Žolnová, Jarmila / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013, ISBN:978-80-555-0842-9 17.08.2016 Zemepanské mestá a mestečká v Uhorsku v ranom novoveku = http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000051915 / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013, ISBN:978-80-555-0987-7 17.08.2016 Rekatolizácia, protireformácia a katolícka reštaurácia v Uhorsku = http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000051910 / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013, ISBN:978-80-555-1050-7 18.08.2016 Dejiny Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku v rokoch 1918-1939 / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000051905Coranič, Jaroslav, 1973- / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013, ISBN:978-80-555-1032-3 17.08.2016 Židia pred a za Karpatmi v priebehu stáročí / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000051903 / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013, ISBN:978-80-555-1043-9 18.08.2016 Leksika v sinchronii i diachronii / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000051842Antoňáková, Darina / Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2013, ISBN:978-80-555-1027-9 12.08.2016 Kantova idea svetoobčianstva v kontexte politického myslenia Európy 18. storočia / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000051763Zákutná, Sandra / Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2013, ISBN:978-80-555-0974-7 18.08.2016 Človek v pluralite perspektív súčasnej filozofie / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000051759 / Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2013, ISBN:978-80-555-0976-1 18.08.2016 Leksika russkogo jazyka v sinchronii i diachronii : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000051752Antoňáková, Darina / Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2013, ISBN:978-80-555-1026-2 12.08.2016 Manažment rozmanitosti v sociálnych organizáciách / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000051491Cehelská, Daniela / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013, ISBN:978-80-555-0959-4 18.08.2016 Ján Amos Komenský a súčasná predškolská a elementárna edukácia : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000051488 / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013, ISBN:978-80-555-1023-1 17.08.2016 Geokonfliktológia : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000051468 / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013, ISBN:978-80-555-0929-7 18.08.2016 Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska. http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000051387 / Prešov : Štátna vedecká knižnica, 2013, ISBN:978-80-89614-02-8 15.08.2016 Kresťanská kultúra a jej miesto v dejinách východného Slovenska. http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000051386 / Prešov : Štátna vedecká knižnica, 2013, ISBN:978-80-89614-03-5 15.08.2016 Slovensko-český cezhraničný región Genius Loci / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000050950Vencálek, Jaroslav, 1949- / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013, ISBN:978-80-555-0862-7 16.08.2016 Prešovské osobnosti dychovej hudby / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000050940Tarjányi, Viliam / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013, ISBN:978-80-555-0806-1 18.08.2016 Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo svetle výročí III. / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000050762 / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013, ISBN:978-80-555-0850-4 16.08.2016 Blízki vzdialení : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000050696Petraško, Ľudovít, 1949- / Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2013, ISBN:978-80-555-0755-2 18.08.2016 Dejiny Gréckokatolíckej cirkvi v Uhorsku / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000049615Bazilovič, Juraj Joannikij, 1742-1821 / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013, ISBN:978-80-555-0737-8 17.08.2016 Vybrané markery trombofílie v populácii východného Slovenska / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000049593Bôžiková, Alexandra / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013, ISBN:978-80-555-0754-5 18.08.2016 Veľkí vojvodcovia na Slovensku / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000049590Klubert, Tomáš, 1972- / Bratislava : Perfekt, 2013, ISBN:978-80-8046-588-9 15.08.2016 Analýza vybraných parametrov vo vzťahu k obezite v rómskej a majoritnej populácii východného http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000049583Mačeková, Soňa / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013, ISBN:978-80-555-0752-1 18.08.2016 Hereditárna hemochromatóza: výskyt mutácií v géne HFE na Slovensku / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000049578Gabriková, Dana / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013, ISBN:978-80-555-0753-8 18.08.2016 Epištoly o jazyku a jazykovede : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000048760 / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2012, ISBN:978-80-555-0646-3 18.08.2016 Tvorivé písanie vo vyučovaní jazyka a slohu : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000048604Bieleková, Katarína / Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012, ISBN:978-80-555-0598-5 18.08.2016 Mediácia interkultúrnej komunikácie. http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000048603Opalková, Jarmila, 1957- / Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012, ISBN:978-80-555-0625-8 18.08.2016 Étos, dejiny, súčasnosť / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000048397Bilasová, Viera / Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2012, ISBN:978-80-555-0611-1 18.08.2016 Refleksija precedentných jedinic v jazyke : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000047347 / Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2012, ISBN:978-80-555-0537-4 18.08.2016 Spoločenská zodpovednosť podnikov a korporatívne občianstvo - otázky a výzvy / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000046880Lačný, Martin / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2012, ISBN:978-80-555-0425-4 18.08.2016 Rómske dieťa v rodine a v materskej škole / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000046314Portik, Milan / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2011, ISBN:978-80-555-0479-7 18.08.2016 Slovensko a Poľsko - geopolitické, politologické, historické a humánnogeografické súvislosti http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000046289 / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2011, ISBN:978-80-555-0472-8 18.08.2016 Japonština / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000046253Nymburská, Dita, 1968- / Voznice : Leda, 2007, ISBN:978-80-7335-074-1 12.08.2016 Ako komunikovať v cudzích jazykoch úspešne a efektívne / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000045532Horňáková, Anna / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2011, ISBN:978-80-555-0377-6 18.08.2016 Diagnostika motorickej výkonnosti a genetických predpokladov pre šport / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000043597Horváth, Rudolf / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2010, ISBN:978-80-555-0270-0 18.08.2016 De Musica : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000043269 / Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2010, ISBN:978-80-555-0214-4 18.08.2016 Slovo o slove : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000043230 / Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2010, ISBN:978-80-555-0201-4 18.08.2016 Celkovo titulov: 121