Nové knihy UKPU http://194.160.246.84:82 Knihy zaregistrované v katalógu UKPU za posledných 14 dní sk Čína / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060790Harper, Damian / Brno : Computer Press, [2008], ISBN:978-80-251-2022-4 16.01.2017 Kanada / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060789Ivory, Michael / Brno : Computer Press, [2008], ISBN:978-80-251-1943-3 16.01.2017 Španelsko / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060788Dunlop, Fiona, 1952- / Brno : Computer Press, 2005, ISBN:80-251-0675-6 16.01.2017 Pedagogické myslenie, školstvo a vzdelávanie na Slovensku v rokoch 1918-1945 / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060786 / Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2016, ISBN:978-80-8082-955-1 16.01.2017 Základná škola : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060778Veverková, Ingrid / Bratislava : Wolters Kluwer, 2014, ISBN:978-80-8168-101-1 12.01.2017 Školské podvádzanie : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060777Bajtoš, Ján / Bratislava : Wolters Kluwer, 2016, ISBN:978-80-8168-452-4 12.01.2017 Manažment a kultúrne kontexty : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060776Ali Taha, Viktória / Prešov : Bookman, 2016, ISBN:978-80-8165-168-7 12.01.2017 Materská škola : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060775Veverková, Ingrid / Bratislava : Wolters Kluwer, 2014, ISBN:978-80-8168-070-0 12.01.2017 Stres v práci učiteľa a syndróm vyhorenia / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060774Petlák, Erich, 1942- / Bratislava : Wolters Kluwer, 2016, ISBN:978-80-8168-450-0 12.01.2017 Dejiny kultúry - vybraná problematika / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060773Šambronská, Kristína / Prešov : Bookman, 2016, ISBN:978-80-8165-177-9 12.01.2017 Komunikácia v manažmente - vybrané oblasti / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060772Gburová, Jaroslava / Prešov : Bookman, 2016, ISBN:978-80-8165-163-2 12.01.2017 Tresty vo výchove / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060771Koldeová, Lujza / Bratislava : Wolters Kluwer, 2015, ISBN:978-80-8168-197-4 12.01.2017 Gastronómia / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060770Šenková, Anna / Prešov : Bookman, 2016, ISBN:978-80-8165-159-5 12.01.2017 Riadenie školy a školského zariadenia / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060769Veverková, Ingrid Konečná / Bratislava : Wolters Kluwer, 2016, ISBN:978-80-8078-487-6 12.01.2017 Finančný manažment a investovanie : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060768Kiseľáková, Dana / Prešov : Bookman, 2016, ISBN:978-80-8165-158-8 12.01.2017 Finančný controlling pre manažérov : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060767Horváthová, Jarmila / [Prešov] : Bookman, 2016, ISBN:978-80-8165-152-6 12.01.2017 Finančný controlling pre manažérov / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060765Horváthová, Jarmila / [Prešov] : Bookman, 2016, ISBN:978-80-8165-151-9 12.01.2017 Zbierka príkladov z podnikovej ekonomiky / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060764Dubravská, Mariana / Prešov : Bookman, 2016, ISBN:978-80-8165-156-4 12.01.2017 Podniková ekonomika / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060761Dubravská, Mariana / Prešov : Bookman, 2016, ISBN:978-80-8165-157-1 12.01.2017 Manažerské financie podnikateľských subjektov / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060759Kiseľáková, Dana / Prešov : Bookman, 2016, ISBN:978-80-8165-147-2 12.01.2017 Uklizeno! : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060757Hammersley, Toni / Brno : CPress, 2016, ISBN:978-80-264-1287-8 13.01.2017 Aplikovaný marketing / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060753Oreský, Milan / Bratislava : Wolters Kluwer, 2016, ISBN:978-80-8168-382-4 16.01.2017 Sociálna práca a súčasnosť : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060752 / Stavanger : Hertervig Forlag Akademisk, 2016, ISBN:978-82-8217-2264 16.01.2017 Jazyk a politika : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060751 / Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2016, ISBN:978-80-225-4292-0 16.01.2017 Človek, sloboda a vlastníctvo vo filozofii raného novoveku / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060749Manda, Vladimír / [Bratislava] : Iris, 2015, ISBN:978-80-8153-050-0 16.01.2017 Potom koža toho druhého / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060746Letford, William / [Fintice] : FACE - Fórum pre alternatívnu kultúru, 2014, ISBN:978-80-971271-7-6 16.01.2017 Trochu jazzu / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060744Darw‏īš, Najwān / Prešov ; [Fintice] : FACE - Fórum pre alternatívnu kultúru a vzdelávanie, 2015, ISBN:978-80-89763-01-6 16.01.2017 Precedens / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060743Tjønn, Brynjulf Jung / Prešov ; [Fintice] : FACE - Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania, 2015, ISBN:978-80-89763-03-0 16.01.2017 Stav exilu / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060741Peri Rossi, Cristina / Košice : FACE - Fórum pre alternatívnu kultúru a vzdelávanie, 2015, ISBN:978-80-89763-04-7 16.01.2017 Kŕmiť leva / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060740Kaščáková, Silvia, 1976- / Fintice ; Košice : FACE - Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania, 2015, ISBN:978-80-89763-05-4 16.01.2017 Nepobozkaná / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060739Pallová, Zuzana / Fintice ; Košice : FACE - Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania, 2015, ISBN:978-80-89763-15-3 16.01.2017 Pýcha / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060738Tuleja, Pavol / Fintice : FACE - Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania, 2016, ISBN:978-80-89763-07-8 16.01.2017 Akési ženy / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060737Kinloch, David / Fintice : FACE - Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania, 2016, ISBN:978-80-89763-08-5 16.01.2017 19. slovenská onomastická konferencia : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060736 / Bratislava : Veda, 2015, ISBN:978-80-224-1426-5 12.01.2017 O metodike tvorby kurikula učebného predmetu : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060735Pavlov, Ivan / Bratislava : Metodicko-pedagogické cetrum, 2008, ISBN:978-80-8045-528-6 12.01.2017 Kurikulum učiteľskej andragogiky / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060733Pavlov, Ivan / [Prešov] : Rokus, 2014, ISBN:978-80-89510-08-5 12.01.2017 Matematika v predškolskej edukácii : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060730Šimčíková, Edita / Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta , 2015, ISBN:978-80-555-1305-8 12.01.2017 Výchova k zdraviu v školskej edukácii / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060728Liba, Jozef / Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2016, ISBN:978-80-555-1612-7 12.01.2017 Sounds interesting : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060727Wells, John Christopher, 1939- / Cambridge : Cambridge University Press, 2014, ISBN:978-1-107-42710-5 10.01.2017 The semantics of compounding / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060726 / Cambridge : Cambridge University Press, 2016, ISBN:978-1-107-09970-8 10.01.2017 Vsja pravda o vojne : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060725Rusakov, Alexandr Pavlovič / Moskva : Veče, 2013, ISBN:978-5-4444-0631-1 11.01.2017 Dumasov klub / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060723Pérez-Reverte, Arturo, 1951- / Bratislava : Slovart, 2016, ISBN:978-80-556-2375-7 11.01.2017 Education of students with special educational needs in inclusive settings / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060720Kožárová, Jana / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016, ISBN:978-80-555-1679-0 11.01.2017 Přehled poruch psychického vývoje / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060719Pugnerová, Michaela, 1966- / Praha : Grada, 2016, ISBN:978-80-247-5452-9 10.01.2017 Zanedbávání dětí : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060717Pemová, Terezie / Praha : Grada, 2016, ISBN:978-80-247-5695-0 10.01.2017 Fotbal : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060714Votík, Jaromír, 1947- / Praha : Grada, 2016, ISBN:978-80-271-0029-3 10.01.2017 Procesné riadenie v podmienkach územnej samosprávy SR : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060701Čepelová, Anna / Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015, ISBN:978-80-8152-320-5 11.01.2017 N. O. Losskij a svojbytnosť ruskej filozofie : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060700Čipkár, Ján / Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2009, ISBN:978-80-7097-779-8 11.01.2017 Etika vo verejnej správe / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060699Geffert, Richard / Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2010, ISBN:978-80-7097-826-9 11.01.2017 Sociálna politika / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060698Geffert, Richard / Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2009, ISBN:978-80-7097-740-8 11.01.2017 Na dlhej ceste k autorskej emancipácii žien = http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060697 / Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2014, ISBN:978-80-8152-183-6 11.01.2017 Verš v štruktúre básnického textu / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060690Gbúr, Ján, 1953- / Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2014, ISBN:978-80-8152-220-8 09.01.2017 Fónicko-funkčná charakteristika suprasegmentálnych javov : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060689Džambová, Anna / Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013, ISBN:978-80-8152-066-2 09.01.2017 Sloboda-rovnosť-poriadok : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060688 / Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2012, ISBN:978-80-7097-979-2 09.01.2017 Aplikovaná etika - kontext a perspektívy II : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060687 / Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2014, ISBN:978-80-8152-101-0 09.01.2017 The metanarrative of blindness : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060571Bolt, David / Ann Arbor, Mich. : University of Michigan Press, 2014, ISBN:978-0-472-03654-7 17.01.2017 Základy klinického výskumu / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060521Hlavatý, Tibor, 1973- / Praha ; Bratislava : Grada, 2016, ISBN:978-80-247-5713-1 10.01.2017 Valhala / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060478Novotný, František, 1944- / Praha : Triton : Argo, 2014, ISBN:978-80-7387-732-3 12.01.2017 Ako si porozumieť s literatúrou : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060451Prušková, Zora, 1958- / Bratislava : Literárne informačné centrum, 2016, ISBN:978-80-8119-099-5 10.01.2017 Matematický vesmír : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060450Tegmark, Max, 1967- / Praha : Dokořán : Argo, 2016, ISBN:978-80-7363-697-5 11.01.2017 Zažmúr očká / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060447Janovic, Tomáš, 1937- / [Bratislava] : Buvik, 2016, ISBN:978-80-8124-081-2 09.01.2017 Doktor Jajbolíto / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060446Čukovskij, Kornej Ivanovič, 1882-1969 / [Bratislava] : Buvik, 2016, ISBN:978-80-8124-083-6 09.01.2017 Biologie člověka pro učitele / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060445Machová, Jitka, 1933- / Praha : Karolinum, 2016, ISBN:978-80-246-3357-2 09.01.2017 Města, která utvářela starověký svět / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060444 / Praha : Vyšehrad, 2016, ISBN:978-80-7429-694-9 11.01.2017 Sedem krátkych prednášok o fyzike / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060441Rovelli, Carlo, 1956- / Bratislava : Tatran, 2016, ISBN:978-80-222-0811-6 11.01.2017 Nepohodlní filozofové / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060440Liška, Vladimír, 1955- / Frýdek-Místek : Alpress, 2016, ISBN:978-80-7543-055-7 11.01.2017 Dejinné premeny 20. storočia : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060438 / Bratislava : Veda, 2016, ISBN:978-80-224-1504-0 11.01.2017 Vítězové and poražení / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060437Prokš, Petr, 1954- / Praha : Naše vojsko, 2016, ISBN:978-80-206-1610-4 10.01.2017 Reflexie v priestore slova / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060435Lomenčík, Július, 1961- / Martin : Matica slovenská, 2016, ISBN:978-80-8128-162-4 10.01.2017 Mozaika / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060434Pašteka, Július, 1924- / Bratislava : Petrus, 2016, ISBN:978-80-89233-92-2 10.01.2017 Opojenie z premeny : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060433Zweig, Stefan, 1881-1942 / Bratislava : Európa, 2016, ISBN:978-80-89666-25-6 10.01.2017 Čeká nás pohroma? : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060432Šándor, Andor, 1957- / V Praze : Daranus, 2016, ISBN:978-80-87423-76-9 10.01.2017 Má kapitalismus budoucnost? / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060430 / Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2016, ISBN:978-80-7419-235-7 12.01.2017 Život po smrti podľa islamu / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060429Al-Sbenaty, Abdulwahab / Bratislava : Epos, 2016, ISBN:978-80-562-0162-6 12.01.2017 Litteriáda 2016 : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060427 / Košice : Pectus, 2016, ISBN:978-80-89435-21-0 12.01.2017 Dva roky, osem mesiacov a dvadsaťosem nocí / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060426Rushdie, Salman, 1947- / Bratislava : Slovart, 2016, ISBN:978-80-556-2199-9 12.01.2017 Migrace : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060425 / Ostrava : Pant, 2016, ISBN:978-80-905942-9-6 11.01.2017 Jedinec a společnost středověkého Západu / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060423Gurevič, Aron Jakovlevič, 1924-2006 / Praha : Argo, 2016, ISBN:978-80-257-1871-1 11.01.2017 Časy zo second handu : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060422Aleksijevìč, Svetlana, 1948- / Krásno nad Kysucou : Absynt, 2016, ISBN:978-80-89845-35-4 11.01.2017 Kniha sociologie / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060420 / Praha : Knižní klub, 2016, ISBN:978-80-242-5395-4 11.01.2017 Eseje o kríze / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060419Michelko, Roman F., 1971- / Bratislava : Politologický odbor Matice slovenskej, 2016, ISBN:978-80-8061-926-8 16.01.2017 Šťastné dítě, šťastný dospělý : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060417Hallowell, Edward M., 1949- / Praha : Práh, 2016, ISBN:978-80-7252-642-0 16.01.2017 Za dveřmi mateřské školy / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060416Fialová, Daria / Praha : Krigl, 2016, ISBN:978-80-88104-15-5 16.01.2017 Kybernemoc! : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060415Spitzer, Manfred, 1958- / Brno : Host, 2016, ISBN:978-80-7491-792-9 16.01.2017 Podkarpatská Rus v dějinách Československa 1918-1946 / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060414Rychlík, Jan, 1954- / Praha : Vyšehrad, 2016, ISBN:978-80-7429-556-0 16.01.2017 Hledání souvislostí : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060413Hroch, Miroslav, 1932- / Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2016, ISBN:978-80-7419-232-6 16.01.2017 Můj New York : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060412Mattanza, Alessandra, 1971- / [Praha] : Slovart, 2016, ISBN:978-80-7529-179-0 12.01.2017 Život na šľachtickom dvore : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060405Lengyelová, Tünde, 1960- / Bratislava : Slovart, 2016, ISBN:978-80-556-1287-4 18.01.2017 Šum času / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060403Barnes, Julian, 1946- / Bratislava : Artforum, 2016, ISBN:978-80-8150-153-1 18.01.2017 Od evangelia k evangeliím : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060402Pokorný, Petr, 1933- / Praha : Academia, 2016, ISBN:978-80-200-2610-1 18.01.2017 Dospívání, rodičovství a (homo)sexualita / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060401Sloboda, Zdeněk, 1981- / [Praha] : Pasparta, 2016, ISBN:978-80-88163-09-1 17.01.2017 Deň je krátky / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060398Švenková, Viera, 1937- / Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2016, ISBN:978-80-8061-912-1 17.01.2017 Aksál : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060397Cigánová, Zuzana, 1947- / Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2016, ISBN:978-80-8061-910-7 16.01.2017 Hra o perly / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060395Švenková, Viera, 1937- / Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2016, ISBN:978-80-8061-922-0 16.01.2017 Bitvy a vojevůdci v dějinách / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060387Hrbek, Jaroslav, 1951-2009 / Praha : Libri, 2016, ISBN:978-80-7277-550-7 18.01.2017 Matematika v komikse / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060386Gonick, Larry, 1946- / Bratislava : Ikar, 2016, ISBN:978-80-551-4925-7 18.01.2017 Portrét dámy / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060384James, Henry, 1843-1916 / Voznice : Leda, 2016, ISBN:978-80-7335-433-6 19.01.2017 Velká iluze / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060381Waltari, Mika, 1908-1979 / Praha : Dobrovský, 2016, ISBN:978-80-7390-301-5 19.01.2017 Koniec sa blíži / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060380Winters, Ben H. / Bratislava : Ikar, 2016, ISBN:978-80-551-4527-3 19.01.2017 Posledný policajt / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060379Winters, Ben H. / Bratislava : Ikar, 2016, ISBN:978-80-551-4425-2 19.01.2017 Praha noir : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060377 / V Praze : Paseka, 2016, ISBN:978-80-7432-765-0 19.01.2017 Malý kamarád / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060375Tartt, Donna, 1963- / Praha : Argo, 2016, ISBN:978-80-257-1845-2 11.01.2017 Umelecký text v tvorivých interpretáciách : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060106Petríková, Martina / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity,, 2016, ISBN:978-80-555-1606-6 16.01.2017 Vnímanie životnej spokojnosti deťmi v reedukačných centrách / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060104Žolnová, Jarmila / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2015, ISBN:978-80-555-1542-7 16.01.2017 Az Eperjesi Kollégium felsőfokú hallgatói 1667-1850 = http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000059273Durovics, Alex / Budapest : Budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2015, ISBN:978-963-284-768-9 16.01.2017 Diagnostika a stimulácia kognitívnych a exekutívnych funkcií žiaka v mladšom školskom veku / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000058866 / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2015, ISBN:978-80-555-1540-3 19.01.2017 Vybrané aspekty mobbingu z pohľadu sociálnej práce / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000058814Jašková, Anna / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2015, ISBN:978-80-555-1537-3 16.01.2017 Európsky pravek / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000058566Vizdal, Marián / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2014, ISBN:978-80-555-1239-6 19.01.2017 Nemnožme sa ! : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000057571 / Bratislava : Rastislav Škoda, 2015, ISBN:978-80-972027-7-4 16.01.2017 Sókratés a sokratika I. / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000057123Surák, Vladislav / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2015, ISBN:978-80-555-1338-6 16.01.2017 Od reformácie po založenie cirkvi : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000056152 / Prešov : Vydavaateľstvo Prešovskej univerzity, 2015, ISBN:978-80-555-1332-4 09.01.2017 Sto kňazských biografií Johanna Samuela Kleina = http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000056151 / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2015, ISBN:978-80-555-1331-7 09.01.2017 K vybraným aspektom slovenskej (post)modernej literatúry / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000056149Petríková, Martina / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2015, ISBN:978-80-555-1306-5 16.01.2017 Doba kuruckých bojov = http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000055392 / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2014, ISBN:978-80-555-1234-1 09.01.2017 Ischemické poškodenie miechy v experimente / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000055158Šulla, Igor / Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2010, ISBN:978-80-7097-794-1 11.01.2017 Človek, sloboda, vlastníctvo / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000055092 / [Bratislava] : Iris, 2015, ISBN:978-80-8153-037-1 16.01.2017 Jinakost, předsudky, multikulturalismus : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000053856Preissová, Andrea / Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2012, ISBN:978-80-244-3287-8 16.01.2017 Ethical thinking on past and present (ETPP 2013) : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000053555 / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2014, ISBN:978-80-555-1089-7 16.01.2017 Public administration reform in Ukraine : lessons learned from Slovakia and Poland = http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000051921 / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2014, ISBN:978-80-555-1061-3 16.01.2017 Zemepanské mestá a mestečká v Uhorsku v ranom novoveku = http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000051915 / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013, ISBN:978-80-555-0987-7 09.01.2017 Evanjelici v školských dejinách Prešova v 20. storočí. Vybrané osobnosti: Jozef Koreň, Stani http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000051914Lukáč, Eduard / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013, ISBN:978-80-555-1046-0 19.01.2017 Rekatolizácia, protireformácia a katolícka reštaurácia v Uhorsku = http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000051910 / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013, ISBN:978-80-555-1050-7 11.01.2017 Dejiny Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku v rokoch 1918-1939 / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000051905Coranič, Jaroslav, 1973- / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013, ISBN:978-80-555-1032-3 19.01.2017 Židia pred a za Karpatmi v priebehu stáročí / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000051903 / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013, ISBN:978-80-555-1043-9 09.01.2017 Sáros megyei diákok az európai egyetemeken 1387-1918 = http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000051684Szögi, László, 1948- / Budapest : Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtára és Levéltára ; Prešov : Centru, ISBN:978-963-284-297-4 09.01.2017 Pedagogika voľného času : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000051475Kominarec, Igor / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013, ISBN:978-80-555-0977-8 16.01.2017 Éthos a poésis v umeleckej tvorbe : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000051453Stanislavová, Zuzana, 1951- / Prešov : Prešovská univerzita, 2013, ISBN:978-80-555-0978-5 16.01.2017 Tri lutherské vyznania viery z Uhorska = http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000051436Kónya, Peter, 1966- / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013, ISBN:978-80-555-0945-7 09.01.2017 Modernizačné kontexty výchovy k zdraviu rómskych žiakov / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000049613Liba, Jozef / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013, ISBN:978-80-555-0744-6 19.01.2017 Celkovo titulov: 129