Nové knihy UKPU http://194.160.246.84:82 Knihy zaregistrované v katalógu UKPU za posledných 14 dní sk Cez jazyk k skutočnosti : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061141Petraško, Ľudovít, 1949- / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2017, ISBN:978-80-555-1786-5 23.03.2017 Jak být milejší : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061140Nešpor, Karel, 1952- / Praha : Portál, 2017, ISBN:978-80-262-1171-6 24.03.2017 Čas žít / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061139Gilbert, Guy, 1935- / Praha : Portál, 2017, ISBN:978-80-262-1170-9 24.03.2017 Syntax slovenského jazyka / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061138Ivanová, Martina / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016, ISBN:978-80-555-1753-7 23.03.2017 Odhaľovanie Danteho intelektuálnej biografie / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061137Šavelová, Monika / Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2016, ISBN:978-80-558-1100-0 23.03.2017 Nový one minute manager / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061136Blanchard, Keneth / Praha : Portál, 2017, ISBN:978-80-262-1177-8 24.03.2017 Radosť ako súčasť duchovnej cesty vo vybranej stredovekej tvorbe / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061135Šavelová, Monika / Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2016, ISBN:978-80-558-1110-9 23.03.2017 Moravskoslezský kraj : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061134Vencálek, Jaroslav, 1949- / V Ostravě : Ostravská univerzita, 2005, ISBN:80-7368-094-7 23.03.2017 Zlínský kraj : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061133Vencálek, Jaroslav, 1949- / V Ostravě : Ostravská univerzita, 2004, ISBN:80-7042-997-6 23.03.2017 Extrémizmus a radikalizmus : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061132 / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016, ISBN:978-80-555-1765-0 23.03.2017 V duchu autority a slovenskej štátnosti : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061131Gabzdilová, Soňa, 1953- / Košice : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Spoločenskovedný ústav, 2016, ISBN:978-80-970850-3-2 23.03.2017 Láska je příběh : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061130Sternberg, Robert J., 1949- / Praha : Portál, 2017, ISBN:978-80-262-1167-9 24.03.2017 Svetová dramatická tvorba pre deti a mládež v slovenskom preklade : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061129Mitrová, Adela / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016, ISBN:978-80-555-1748-3 22.03.2017 O smyslu nesmyslu : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061128Bubeníčková, Petra / Liberec : Bor, 2016, ISBN:978-80-87607-65-7 23.03.2017 Trénujeme logické myšlení : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061127Rougier, Roger / Praha : Portál, 2017, ISBN:978-80-262-1175-4 23.03.2017 Pod zástavou Kurucov : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061126Kónya, Peter, 1966- / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2015, ISBN:978-80-555-1665-3 22.03.2017 Řekni to jinak : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061125Alasko, Carl / Praha : Portál, 2017, ISBN:978-80-262-1164-8 22.03.2017 Nevěřte tvořivým : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061124Nikitin, Jana, 1973- / Praha : Portál, 2017, ISBN:978-80-262-1165-5 22.03.2017 Cyklus života : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061123Shalit, Erel / Praha : Portál, 2017, ISBN:978-80-262-1174-7 22.03.2017 Cesty za hudbou a k hudbe : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061122Hatrík, Juraj, 1941- / Bratislava : H plus, 2016, ISBN:978-80-88794-61-5 22.03.2017 Kooperácia školy s inštitúciami / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061113Miňová, Monika / Prešov : Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, 2012, ISBN:978-80-555-0716-3 15.03.2017 Kolorit teórií výchovy a vzdelávacích koncepcií v zrkadlení edukačného procesu / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061112Novotná, Erika / Prešov : Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, 2012, ISBN:978-80-555-0714-9 15.03.2017 Tvorivosť detí predškolského a mladšieho školského veku / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061111Krajčovičová, Monika / Prešov : Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, 2012, ISBN:978-80-555-0713-2 15.03.2017 Marketing v multikultúrnom prostredí / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061110Diačiková, Anna / Ružomberok : Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity, 2007, ISBN:978-80-8084-147-8 15.03.2017 K otázkam kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy textov z médií : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061109 / Ružomberok : Katolícka univerzita, Filozofická fakulta, 2006, ISBN:80-8084-128-4 15.03.2017 Fyzika nízkých teplot. http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061108Skrbek, Ladislav / Praha : Matfyzpress, 2011, ISBN:978-80-7378-168-2 15.03.2017 Fyzika nízkých teplot. http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061107Skrbek, Ladislav / Praha : Matfyzpress, 2011, ISBN:978-80-7378-168-2 15.03.2017 Organizácia založená na vedomostiach v období globalizácie a internacionalizácie : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061106 / Ružomberok : Verbum, 2012, ISBN:978-80-8084-936-8 14.03.2017 Život pochází ze života / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061105A. Č. Bhaktivédanta Swami Prabhupáda, 1896-1977 / [S.l.] : Bhaktivedanta Book Trust, 2016, ISBN:978-80-87336-01-4 14.03.2017 Stilistika russkogo jazyka : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061104Antoňáková, Darina, 1957- / Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej unvierzity v Prešove,, 2016, ISBN:978-80-555-1736-0 14.03.2017 Stilistika russkogo jazyka : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061103Antoňáková, Darina, 1957- / Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej unvierzity v Prešove, 2016, ISBN:978-80-555-1750-6 14.03.2017 Narodna architektura ukrajinciv Slovaččyny / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061102Sopoliga, Miroslav, 1946- / Svidník : SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry : Občianske združenie Rusínsko-ukrajinská iniciat, ISBN:978-80-89755-18-9 13.03.2017 Osnovné tematické algoritmy v slovesnom umení : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061101Čechová, Mariana / Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2016, ISBN:978-80-558-1115-4 13.03.2017 Existenciálna estetika vecí / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061100Baďová, Petra, 1985- / Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2016, ISBN:978-80-558-1082-9 13.03.2017 Naukovyj zbirnyk Muzeju ukrajins'koji kul'tury u Svydnyku. http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061099 / Svidník : Občianske združenie Rusínsko-ukrajinská iniciatíva : SNM - Múzeum ukrajinskej kult, ISBN:978-80-89755-32-5 13.03.2017 Emergency medicine : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061098 / Edinburgh ; New York : Churchill Livingstone/Elsevier, 2010, ISBN:978-0-443-06962-8 13.03.2017 Naukovyj zbirnyk Muzeju ukrajins'koji kul'tury u Svydnyku. http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061097 / Svidník : SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry : Spoločnosť priateľov Múzea ukrajinsko-rusínskej, ISBN:978-80-89392-79-7 13.03.2017 Naukovyj zbirnyk Muzeju ukrajins'koji kul'tury u Svydnyku. http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061096 / Svidník : SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry : Spoločnosť priateľov Múzea ukrajinsko-rusínskej, ISBN:978-80-89392-42-1 13.03.2017 Naukovyj zbirnyk Muzeju ukrajins'koji kul'tury u Svydnyku. http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061095 / Svidník : SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry : Spoločnosť priateľov Múzea ukrajinsko-rusínskej, ISBN:978-80-89392-24-7 13.03.2017 Naukovyj zbirnyk Muzeju ukrajinsko-ruskoji kuľtury u Svydnyku. http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061094 / Bratislava : Veda, 2005, ISBN:80-224-0888-3 13.03.2017 Silnější než někdo / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061093Pokorný, Marek, 1983- / [Praha] : Ašta šmé, 2016, ISBN:978-80-906587-0-7 13.03.2017 Lili a dvě mámy / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061092Geislerová, Lela, 1975- / [Praha] : Ašta šmé, 2016, ISBN:978-80-906587-2-1 13.03.2017 Nebuď jak gádžo! / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061091Loubat, Františka, 1986- / [Praha] : Ašta šmé, 2016, ISBN:978-80-906587-1-4 13.03.2017 Genius loci jako fenomén vnější sociální a územní koheze v kontextu rozvoje přeshraniční http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061048Vencálek, Jaroslav, 1949- / Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2016, ISBN:978-80-555-1641-7 23.03.2017 Nejsem Rus / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060962Ševelev, Michail, 1959- / Praha : Prostor, 2016, ISBN:978-80-7260-333-6 13.03.2017 Tváří v tvář beztvarosti : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060958Jirsa, Tomáš, 1983- / Brno : Host, 2016, ISBN:978-80-7491-793-6 13.03.2017 Bájné dvojice : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060955Hulpach, Vladimír, 1935- / Praha : Aventinum, 2016, ISBN:978-80-7442-083-2 13.03.2017 Smysl lidské existence : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060952Wilson, Edward Osborne, 1929- / Praha : Dokořán : 2016 Argo,, ISBN:978-80-7363-766-8 13.03.2017 Analýza vzdelávacích potrieb podnikových manažérov / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060937Bontová, Andrea / Banská Bystrica : Belianum, 2015, ISBN:978-80-557-1032-7 14.03.2017 Poznáváme, hýbeme se a tvoříme : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060935Petrů-Kicková, Pavla / Praha : Portál, 2017, ISBN:978-80-262-1182-2 14.03.2017 Sex v lidském milování / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060934Berne, Eric, 1910-1970 / Praha : Portál, 2017, ISBN:978-80-262-1089-4 14.03.2017 Umělci v mateřské škole : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060930Rochovská, Ivana / Praha : Portál, 2016, ISBN:978-80-262-1120-4 15.03.2017 Veselý rok s pohádkami : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060929Štanclová, Eva / Praha : Portál, 2016, ISBN:978-80-262-1129-7 15.03.2017 Připoutej se, nebo umře jednorožec : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060928Hayers, Johannes / Praha : Portál, 2016, ISBN:978-80-262-1127-3 15.03.2017 Strom poznání : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060926Maturana, Humberto R. / Praha : Portál, 2016, ISBN:978-80-262-1119-8 16.03.2017 Průvodce rodinnou mediací / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060925 / Praha : Portál, 2016, ISBN:978-80-262-1157-0 16.03.2017 Proč Einstein nenosil ponožky : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060924Ankowitsch, Christian, 1959- / Praha : Portál, 2016, ISBN:978-80-262-1126-6 16.03.2017 Informačno-komunikačné technológie a ich využitie v hudobnej edukácii / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060923Brozmanová, Oľga / Banská Bystrica : Belianum, 2015, ISBN:978-80-557-0906-2 16.03.2017 Slovník etiky a etickej výchovy / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060922Klimeková, Anna / Banská Bystrica : Belianum, 2015, ISBN:978-80-557-0885-0 16.03.2017 Mimovládne neziskové organizácie - nositelia inovácií verejných služieb / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060921Svidroňová, Mária Murray / Banská Bystrica : Belianum, 2016, ISBN:978-80-557-1101-0 17.03.2017 Spoločensky zodpovedné riadenie ľudských zdrojov v podniku / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060920Vallušová, Anna / Banská Bystrica : Belianum, 2016, ISBN:978-80-557-1072-3 17.03.2017 Učiaci sa región - východiská, podstata, kritika, využitie / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060919Kološta, Stanislav / Banská Bystrica : Belianum, 2016, ISBN:978-80-557-1079-2 17.03.2017 Pragmatika viacslovných pomenovaní v slovenskej a anglickej tlači s ekonomickou orientáciou / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060918Škvareninová, Dagmar / Banská Bystrica : Belianum, 2015, ISBN:978-80-557-0870-6 17.03.2017 Metódy predikovania finančnej situácie podnikov / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060917Gundová, Petra, 1986- / Banská Bystrica : Belianum, 2015, ISBN:978-80-557-0922-2 17.03.2017 Sociálne zodpovedné investovanie podnikov v Slovenskej republike / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060916Hvolková, Lenka / Banská Bystrica : Belianum, 2015, ISBN:978-80-557-0872-0 17.03.2017 Integrovaná marketingová komunikácia ako predpoklad formovania pozitívneho imidžu štátu v ces http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060915Maráková, Vanda / Banská Bystrica : Belianum, 2015, ISBN:978-80-557-1066-2 20.03.2017 Marketing vzťahov v miestnej samospráve / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060913Vitálišová, Katarína / Banská Bystrica : Belianum, 2015, ISBN:978-80-557-0924-6 20.03.2017 Vybrané otázky diplomatického práva / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060912Rosputinský, Peter / Banská Bystrica : Belianum, 2015, ISBN:978-80-557-1047-1 20.03.2017 Literární a filmové dystopie pohledem politické vědy http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060911Naxera, Vladimír / Banská Bystrica : Belianum, [2015], ISBN:978-80-557-1060-0 20.03.2017 Súčasné politické teórie II. / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060910Kováčik, Branislav / Banská Bystrica : Belianum, 2014, ISBN:978-80-557-0710-5 21.03.2017 Súčasné politické teórie I. / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060908Kulašik, Peter / Banská Bystrica : Belianum, 2013, ISBN:978-80-557-0613-9 21.03.2017 Slovenskí komunisti v rokoch 1939-1944 : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060907Syrný, Marek / Banská Bystrica : Belianum, 2013, ISBN:978-80-557-0673-3 21.03.2017 Športová diplomacia / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060906Štulajter, Ivan / Banská Bystrica : Belianum, 2013, ISBN:978-80-557-0693-1 21.03.2017 Dimenzie občianstva Európskej únie : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060905 / Banská Bystrica : Belianum, 2013, ISBN:978-80-557-0651-1 21.03.2017 Slovenský federalizmus versus taliansky federalizmus : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060904Škutová, Daniela / Banská Bystrica : Belianum, 2013, ISBN:978-80-557-0674-0 21.03.2017 Záujmové skupiny v teórii politiky : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060903Uhlerová, Monika / Banská Bystrica : Belianum, 2013, ISBN:978-80-557-0598-9 22.03.2017 Ochrana jednotlivca pred chemickými, biologickými a rádioaktívnymi látkami / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060902Kurucz, Ján / Banská Bystrica : Belianum, 2015, ISBN:978-80-557-0855-3 22.03.2017 Chémia otravných látok / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060901Kurucz, Ján / Banská Bystrica : Belianum, 2014, ISBN:978-80-557-0776-1 22.03.2017 Chemický a biologický terorizmus / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060900Kurucz, Ján / Banská Bystrica : Belianum, 2015, ISBN:978-80-557-0853-9 22.03.2017 Didaktika odborného výcviku / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060899Ďuriš, Milan / Banská Bystrica : Belianum, 2014, ISBN:978-80-557-0778-5 23.03.2017 Základy geografie mesta / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060898Pouš, Richard / Banská Bystrica : Belianum, 2013, ISBN:978-80-557-0626-9 23.03.2017 Teoretické princípy ekologických procesov, funkcií a služieb ekosystémov / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060897Vološčuk, Ivan, 1935- / Banská Bystrica : Belianum, 2013, ISBN:978-80-557-0683-2 23.03.2017 Pedológia : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060896Kobza, Jozef / Banská Bystrica : Belianum, 2013, ISBN:978-80-557-0622-1 23.03.2017 Integrovaný manažment Národného parku Slovenský kras / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060895Tomaškinová, Judita / Banská Bystrica : Belianum, 2013, ISBN:978-80-557-0589-7 23.03.2017 Rozvoj rovnováhových schopností a presnosť streľby v ľadovom hokeji : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060894Tokárová, Martina / Banská Bystrica : Belianum, 2015, ISBN:978-80-557-1046-4 22.03.2017 Verejné oslavy a historická pamäť v Uhorsku (1867-1914) : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060893Kurhajcová, Alica / Banská Bystrica : Belianum, 2015, ISBN:978-80-557-1062-4 24.03.2017 Interkultúrne rozdiely v manažmente organizácií / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060892Poliak, Peter / Banská Bystrica : Belianum, 2015, ISBN:978-80-557-1029-7 24.03.2017 Umelecký profil Štefana Krčméryho / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060891Tatár, Jozef / Banská Bystrica : Belianum, 2015, ISBN:978-80-557-0949-9 24.03.2017 Vplyv špecializovaného programu na rozvoj pohybových schopností začínajúcich gymnastov / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060890Kremnický, Juraj / Hradec Králové : Gaudeamus, 2014, ISBN:978-80-7435-477-9 24.03.2017 Základné lokomócie a sezónne pohybové činnosti : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060889Novotná, Naďa / Banská Bystrica : Belianum, 2014, ISBN:978-80-557-0754-9 24.03.2017 Športové hry - 1. časť / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060885Nemec, Miroslav / Banská Bystrica : Belianum, 2014, ISBN:978-80-557-0809-6 24.03.2017 Homília ako žáner a text / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060861Bieleková, Katarína / Prešov : Pavol Šidelský - Akcent Print, 2016, ISBN:978-80-89295-74-6 17.03.2017 Atlas zemí, které neexistují : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060783Middleton, Nick, 1960- / Praha : 65. pole, 2016, ISBN:978-80-87506-77-6 21.03.2017 Od hlouposti k šílenství : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060780Eco, Umberto, 1932-2016 / Praha : Argo, 2016, ISBN:978-80-257-1933-6 21.03.2017 Základná škola : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060778Veverková, Ingrid / Bratislava : Wolters Kluwer, 2014, ISBN:978-80-8168-101-1 20.03.2017 Školské podvádzanie : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060777Bajtoš, Ján / Bratislava : Wolters Kluwer, 2016, ISBN:978-80-8168-452-4 20.03.2017 Materská škola : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060775Veverková, Ingrid / Bratislava : Wolters Kluwer, 2014, ISBN:978-80-8168-070-0 20.03.2017 Stres v práci učiteľa a syndróm vyhorenia / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060774Petlák, Erich, 1942- / Bratislava : Wolters Kluwer, 2016, ISBN:978-80-8168-450-0 20.03.2017 Tresty vo výchove / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060771Koldeová, Lujza / Bratislava : Wolters Kluwer, 2015, ISBN:978-80-8168-197-4 17.03.2017 Riadenie školy a školského zariadenia / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060769Konečná Veverková, Ingrid / Bratislava : Wolters Kluwer, 2016, ISBN:978-80-8168-487-6 17.03.2017 Teória hier / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060766Goga, Marián, 1950- / Bratislava : Iura Edition, 2013, ISBN:978-80-8078-613-7 16.03.2017 Takto sa ma nikto nepýtal : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060763Grygar, Jiří, 1936- / Bratislava : W Press, 2016, ISBN:978-80-89879-02-1 16.03.2017 Detský výtvarný prejav : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060762Šupšáková, Božena / Bratislava : Dolis, 2013, ISBN:978-80-970419-1-5 16.03.2017 Podniková ekonomika / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060761Dubravská, Mariana / Prešov : Bookman, 2016, ISBN:978-80-8165-157-1 22.03.2017 Manažerské financie podnikateľských subjektov / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060759Kiseľáková, Dana / Prešov : Bookman, 2016, ISBN:978-80-8165-147-2 21.03.2017 Autor a subjekt / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060758 / Bratislava : Literárne informačné centrum, 2016, ISBN:978-80-8119-100-8 16.03.2017 Cvičení a terapie pro děti s autismem, Aspergerovým syndromem, ADD, ADHD, poruchou smyslového z http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060755Vingrálková, Eva, 1980- / Olomouc : Fontána, 2016, ISBN:978-80-7336-844-9 14.03.2017 Stíny minaretů : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060754 / Praha : Academia, 2016, ISBN:978-80-200-2630-9 14.03.2017 Vzdelávanie na Slovensku v rokoch 1938-1953 / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060654Gabzdilová, Soňa / Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016, ISBN:978-80-8152-352-6 23.03.2017 Inkluzivní pedagogika / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060553 / Praha : Portál, 2016, ISBN:978-80-262-1123-5 23.03.2017 Formativní hodnocení ve výuce / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060538Starý, Karel, 1961- / Praha : Portál, 2016, ISBN:978-80-262-1001-6 23.03.2017 Školní zralost a připravenost / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060341Otevřelová, Hana / Praha : Portál, 2016, ISBN:978-80-262-1092-4 24.03.2017 Sourozenecké konstelace : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060339Leman, Kevin, 1943- / Praha : Portál, 2016, ISBN:978-80-262-1100-6 24.03.2017 Sebekoučink : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060332Demann, Stefanie / Praha : Portál, 2016, ISBN:978-80-262-1086-3 24.03.2017 Pouta lásky : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060092Benjamin, Jessica, 1946- / Praha : Portál, 2016, ISBN:978-80-262-1024-5 24.03.2017 Manželstvo a rodičovstvo z aspektu sociálnej práce / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000059915Fabian, Anton, 1950- / Prešov : Michal Vaško, 2015, ISBN:978-80-7165-978-5 17.03.2017 Vzdělávání dětí od dvou let v MŠ / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000059805Splavcová, Hana / Praha : Portál, 2016, ISBN:978-80-262-1042-9 23.03.2017 Autogenní trénink a autogenní terapie : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000059804Víchová, Veronika, 1975- / Praha : Portál, 2016, ISBN:978-80-262-0999-7 24.03.2017 Stres v práci a v životě : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000059799Fontana, David, 1934-2010 / Praha : Portál, 2016, ISBN:978-80-262-1033-7 23.03.2017 Kvalitativní výzkum : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000059145Hendl, Jan / Praha : Portál, 2016, ISBN:978-80-262-0982-9 24.03.2017 Prabhupáda / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000059011Gosvāmī, Satsvarūpa Dāsa / Praha : Centrum pre védská studia, 2015, ISBN:978-80-87336-15-1 13.03.2017 Rozměry dobra a zla : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000059010Suhotra, Svámí, 1950-2207 / [Praha] : Vidyagati das, 2011, ISBN:978-80-254-9665-7 13.03.2017 Podstata a stín : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000059009Suhotra, Svámí, 1950-2007 / [Praha] : Vidyagati das, 2013, ISBN:978-80-260-5037-7 13.03.2017 Transcendentální personalizmus : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000059000Suhotra, Svámí, 1950-2007 / [Praha] : Vidyagati dás, 2010, ISBN:978-80-254-7499-0 13.03.2017 Psychologie podle Védánty : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000058998Suhotra, Svámí, 1950-2007 / Praha : Vidyagati dás, 2012, ISBN:978-80-260-2222-0 13.03.2017 Cesta sebarealizácie / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000058994 / [Praha] : Bhaktivedanta Book Trust, 2015, ISBN:978-80-87336-08-3 13.03.2017 Konzervatívny denník : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000058619Demko, Matúš / [Bratislava] : Don Bosco, 2015, ISBN:978-80-8074-298-0 14.03.2017 Miesto spoločenských kategorií pri tvorení postojov súčasnej mládeže : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000058603 / Ružomberok : Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2008, ISBN:978-80-8084-310-6 14.03.2017 Didaktika symbolu a metafory z pohledu poezie v náboženské výchově / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000058585Kaščáková, Silvia, 1976- / České Budějovice : Sdružení sv. Jana Neumanna při Biskupství českobudějovickém, 2014, ISBN:978-80-86074-31-3 16.03.2017 Praktikum a metódy využitia rastlín so sekundárnym metabolizmom / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000058405Šalamon, Ivan / Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2015, ISBN:978-80-555-1362-1 20.03.2017 Umíte to s pohádkou? : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000058388Doláková, Sylvie / Praha : Portál, 2015, ISBN:978-80-262-0933-1 24.03.2017 Nyagovai posztilla = http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000054608 / Nyíregyháza : Nyíregyházi Főiskola. Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék, 2006, ISBN:963-7336-58-3 24.03.2017 Pastorácia s dôrazom na spoločenstvo a evanjelizáciu : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000049213Šmidriak, Ondrej, 1969- / Ružomberok : Verbum, 2012, ISBN:978-80-8084-871-2 16.03.2017 Katechetika : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000049204Kostelanský, Alojz, 1953- / Ružomberok : Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2008, ISBN:978-80-8084-385-4 16.03.2017 Cesty z úzkosti a deprese : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000046915Röhr, Heinz-Peter, 1949- / Praha : Portál, 2012, ISBN:978-80-262-0073-4 23.03.2017 Medea / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000044140Seneca, Lucius Annaeus / Hradec Králové : HK Credit, 2002, ISBN:80-902753-9-7 16.03.2017 Celkovo titulov: 136