Nové knihy UKPU http://194.160.246.84:82 Knihy zaregistrované v katalógu UKPU za posledných 14 dní sk Masarykova filozofia na Slovensku : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061294Jahelka, Tomáš, 1980- / Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 2015, ISBN:978-80-8082-856-1 24.04.2017 Človek človeku : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061293Rajský, Andrej / Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2016, ISBN:978-80-8082-978-0 24.04.2017 Topografia kvalita života v inkluzívnej edukácii / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061292 / [Bratislava] : Iris, 2016, ISBN:978-80-89726-78-3 24.04.2017 Meranie vedomostí ako súčasť zvyšovania kvality vzdelávania : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061291 / Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2011, ISBN:978-80-8082-509-6 22.04.2017 Migrácia: náboženstvá bez hraníc - európska perspektíva : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061290 / Trnava : Pedagogická univerzita Trnavskej univerzity, 2017, ISBN:978-80-568-0011-9 22.04.2017 Meditatívna rozprávka / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061289Magalová, Gabriela, 1965- / Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2013, ISBN:978-80-8082-731-1 22.04.2017 Frazeológia pre pedagogickú prax / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061288Magalová, Gabriela, 1965- / Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2016, ISBN:978-80-8082-985-8 22.04.2017 Vzdialenosť a blízkosť mystiky : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061287Trajtelová, Jana / Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku ; Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 2011, ISBN:978-83-7490-432-2 22.04.2017 Osobnostné charakteristiky manažéra v kontexte sociálnej kompetencie / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061286Schwarz, Mário / Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku ; Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 2012, ISBN:978-83-7490-513-8 21.04.2017 Paedagogica. http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061285 / Bratislava : Univerzita Komenského, 2016, ISBN:978-80-223-4274-2 21.04.2017 Knižničná a informačná veda = http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061284 / Bratislava : Univerzita Komenského, 2016, ISBN:978-80-223-4252-0 21.04.2017 Vzťahová väzba v kontexte vzťahu k prostrediu a k transcendentnu / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061283Podmajerská, Mária / Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku ; Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 2015, ISBN:978-83-7490-889-4 20.04.2017 Výroková logika / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061282Kutáš, Michal / [Trnava] : Typi Universitas Tyrnaviensis, 2015, ISBN:978-80-8082-897-4 18.04.2017 Štrukturalizmus a postštrukturalizmus / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061281Mentel, Andrej / [Trnava] : Typi Universitas Tyrnaviensis, 2015, ISBN:978-80-8082-898-1 18.04.2017 Patristická literatúra / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061280Karabová, Katarína / [Trnava] : Typi Universitas Tyrnaviensis, 2015, ISBN:978-80-8082-889-9 18.04.2017 Akademické písanie : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061279Gáliková, Silvia / [Trnava] : Typi Universitas Tyrnaviensis, 2015, ISBN:978-80-8082-881-3 18.04.2017 Úvod do filozofickej hermeneutiky / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061278Tkáčik, Ladislav / [Trnava] : Typi Universitas Tyrnaviensis, 2015, ISBN:978-80-8082-905-6 18.04.2017 Úvod do štúdia dejín epistemológie / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061277Démuth, Andrej / [Trnava] : Typi Universitas Tyrnaviensis, 2015, ISBN:978-80-8082-879-0 18.04.2017 Dejiny filozofie I. : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061276Zvarík, Michal / [Trnava] : Typi Universitas Tyrnaviensis, 2015, ISBN:978-80-8082-908-7 18.04.2017 Obraz nepriateľa : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061275Nižňanský, Eduard, 1955- / Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2016, ISBN:978-80-89514-41-0 12.04.2017 Metafyzika : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061274Kišoňová, Renáta / [Trnava] : Typi Universitas Tyrnaviensis, 2015, ISBN:978-80-8082-894-3 12.04.2017 Filozofia transcendencie : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061273Trajtelová, Jana / [Trnava] : Typi Universitas Tyrnaviensis, 2015, ISBN:978-80-8082-906-3 12.04.2017 Dejiny stredovekej filozofie : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061272Tkáčik, Ladislav / [Trnava] : Typi Universitas Tyrnaviensis, 2015, ISBN:978-80-8082-904-9 12.04.2017 Dejiny rímskej literatúry / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061271Karabová, Katarína / [Trnava] : Typi Universitas Tyrnaviensis, 2015, ISBN:978-80-8082-891-2 11.04.2017 Zvečnené v slzách a pote tváre : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061270Šimkulič, Marián / Humenné : Adin, 2016, ISBN:978-80-89540-87-7 11.04.2017 Filozofická antropológia : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061269Trajtelová, Jana / [Trnava] : Typi Universitas Tyrnaviensis, 2015, ISBN:978-80-8082-907-0 11.04.2017 Handel w średniowieczu w miastach południowo-wschodniej Polski, wschodniej Słowacji, północno-w http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061268 / Krosno : Ruthenus, 2016, ISBN:978-83-943173-1-7 11.04.2017 Badania archeologiczne zespołów sakralnych w Karpatach / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061267 / Krosno : Ruthenus, 2016, ISBN:978-83-943173-2-4 11.04.2017 Creative industry of selected handicrafts in eastern Slovakia / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061266Hvizdová, Eva / Mainz : Logophon, 2016, ISBN:978-3936172-47-8 11.04.2017 Rozvoj kritického myslenia žiakov stredných škôl / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061265Kosturková, Martina / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016, ISBN:978-80-555-1755-1 11.04.2017 Encyclopaedia Beliana : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061260 / Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2016, ISBN:978-80-970350-2-0 21.04.2017 Reportáž, psaná na oprátce / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060849Fučík, Julius, 1903-1943 / Praha : Torst, 2016, ISBN:978-80-7215-527-9 24.04.2017 Václav Havel : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060848 / Praha : Knihovna Václava Havla, 2016, ISBN:978-80-87490-69-3 24.04.2017 Rinaldova cesta / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060847Staviarsky, Víťo, 1960- / Prešov : Víťo Staviarsky, 2015, ISBN:978-80-972186-1-4 22.04.2017 Fenomén Zappa / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060842 / Praha : Filip Tomáš - Akropolis, 2016, ISBN:978-80-7470-143-6 22.04.2017 O přistěhovalectví a uprchlících / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060837Dummett, Michael, 1925-2011 / Praha : Filosofia, 2016, ISBN:978-80-7007-462-6 22.04.2017 Ešte netlačte : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060832Aldana, Iveta / Bratislava : W Press, 2016, ISBN:978-80-89879-00-7 22.04.2017 Idey na trhovisku / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060822Novosád, František, 1948- / Bratislava : Iris, 2016, ISBN:978-80-8153-066-1 22.04.2017 Hľadanie súvislostí : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060821Holub, Milan / Bratislava : Iris, 2014, ISBN:978-80-89238-75-0 11.04.2017 Kľúčové témy v profesijnej etike sociálnej práce / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060795Levická, Jana / Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity, 2015, ISBN:978-80-8082-942-1 22.04.2017 Gastronómia / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060770Šenková, Anna / Prešov : Bookman, 2016, ISBN:978-80-8165-159-5 18.04.2017 Ľudový odev na južnom úpätí Tatier : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060125Olejník, Ján / Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2015, ISBN:978-80-555-1460-4 22.04.2017 Od reformácie po založenie cirkvi : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000056152 / Prešov : Vydavaateľstvo Prešovskej univerzity, 2015, ISBN:978-80-555-1332-4 22.04.2017 Heidegger a Herakleitos / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000054637Bocanová, Zuzana / Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2014, ISBN:978-80-8152-189-8 12.04.2017 Východné Slovensko v kontexte moderného národného vývinu Slovákov v 19. a v prvej polovici 20 http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000054444 / Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2014, ISBN:978-80-555-1093-4 22.04.2017 Zoológia 2014 : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000053850 / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2014, ISBN:978-80-555-1140-5 22.04.2017 Metody aktivního vyučování : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000053048Sitná, Dagmar / Praha : Portál, 2013, ISBN:978-80-262-0404-6 20.04.2017 Encyclopaedia Beliana : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000052003 / Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2013, ISBN:978-80-970350-1-3 21.04.2017 Zemepanské mestá a mestečká v Uhorsku v ranom novoveku = http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000051915 / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013, ISBN:978-80-555-0987-7 22.04.2017 Rekatolizácia, protireformácia a katolícka reštaurácia v Uhorsku = http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000051910 / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013, ISBN:978-80-555-1050-7 22.04.2017 Dejiny Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku v rokoch 1918-1939 / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000051905Coranič, Jaroslav, 1973- / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013, ISBN:978-80-555-1032-3 22.04.2017 Celkovo titulov: 51