Nové knihy UKPU http://194.160.246.84:82 Knihy zaregistrované v katalógu UKPU za posledných 14 dní sk Nelokomočné pohybové zručnosti a manipulačné, pohybové a prípravné športové hry : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061437Novotná, Naďa / Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, fakulta humanitných vied, 2012, ISBN:978-80-557-0408-1 23.06.2017 Riadenie triedy a výchova k sebakontrole : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061431Doušková, Alena / Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2012, ISBN:978-80-557-0419-7 23.06.2017 Podoby interpretácie / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061428Sedová, Tatiana / Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2016, ISBN:978-80-224-1549-1 22.06.2017 Chronobiológia od teórie k športovej praxi / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061426Jančoková, Ľudmila / Banská Bystrica : Belianum, 2013, ISBN:978-80-557-0634-4 22.06.2017 Východoeurópske kultúrne štúdiá : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061421Svoráková, Soňa, 1954- / Banská Bystrica : Belianum, 2014, ISBN:978-80-557-0783-9 22.06.2017 Rodiče a děti / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061418Matějček, Zdeněk, 1922-2004 / Praha : Vyšehrad, 2017, ISBN:978-80-7429-797-7 22.06.2017 O komunikaci : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061417 / Praha : Management Press, 2017, ISBN:978-80-7261-497-4 22.06.2017 František Josef I. : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061415Vocelka, Michaela, 1968- / V Praze : Paseka, 2017, ISBN:978-80-7432-806-0 22.06.2017 Tudorovci : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061412Borman, Tracy / Praha : Ikar, 2017, ISBN:978-80-249-3255-2 23.06.2017 Vzdelávatelia dospelých a ich andragogické pôsobenie / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061411 / Banská Bystrica : Belianum, 2015, ISBN:978-80-557-1008-2 22.06.2017 Kurikulum vo vzdelávaní dospelých / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061409 / Banská Bystrica : Belianum, 2013, ISBN:978-80-557-0605-4 22.06.2017 Správa o vonkajších vzťahoch Prešovskej univerzity v Prešove za rok 2016 / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061402 / Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, [2017], ISBN:978-80-555-1797-1 20.06.2017 Výročná správa o činnosti Prešovskej univerzity v Prešove za rok 2016 / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061395Prešovská univerzita (Prešov, Slovensko) / Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2017, ISBN:978-80-555-1796-4 12.06.2017 100 chyb při péči o lidi s demencí / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061368König, Jutta, 1963- / Praha : Portál, 2017, ISBN:978-80-262-1184-6 12.06.2017 Myslet nahlas - mluvit nahlas : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061366Feuerstein, Reuven, 1921-2014 / Praha : Portál, 2017, ISBN:978-80-262-1168-6 12.06.2017 Jazyk těla : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061365Lowen, Alexander, 1910-2008 / Praha : Portál, 2017, ISBN:978-80-262-1185-3 12.06.2017 Sociální dovednosti v praxi / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061364Fontana, David, 1934-2010 / Praha : Portál, 2017, ISBN:978-80-262-1197-6 13.06.2017 Hra v terapii / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061362Valenta, Milan, 1958- / Praha : Portál, 2017, ISBN:978-80-262-1190-7 14.06.2017 Aspekty mužství / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061361Jung, Carl Gustav, 1875-1961 / Praha : Portál, 2017, ISBN:978-80-262-1187-7 13.06.2017 Mysl, já a společnost / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061359Mead, George Herbert, 1863-1931 / Praha : Portál, 2017, ISBN:978-80-262-1180-8 14.06.2017 Za tajemstvím pohádek : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061357Bettelheim, Bruno, 1903-1990 / Praha : Portál, 2017, ISBN:978-80-262-1172-3 14.06.2017 Tvorivá dramatika ako stratégia zvyšovania literárnej kompetencie detí mladšieho školského v http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061347Kuderjavá, Mária / Prešov : Prešovská univezita, Pedagogická fakulta, 2017, ISBN:978-80-555-1778-0 12.06.2017 [Oboznamovanie sa so základmi anglického jazyka v materskej škole] : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061324Šestaková, Zlata / [Svidník] : MikiBogi, 2017, ISBN:978-80-971937-1-3 19.06.2017 Od slova do SLOVA : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061259Špaček, Jozef, 1950- / Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2016, ISBN:978-80-8061-964-0 19.06.2017 Dějiny ekonomického myšlení / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061258Holman, Robert, 1953- / Praha : C.H. Beck, 2017, ISBN:978-80-7400-641-8 22.06.2017 Stratená (m)ÓDA : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061257Šidlíková, Zuzana, 1978- / Bratislava : Slovart : Vysoká škola výtvarných umení, 2016, ISBN:978-80-556-2732-8 23.06.2017 Poetismus / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061252 / Praha : Slovart, 2017, ISBN:978-80-7529-273-5 21.06.2017 Západ verzus Východ : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061249Húska, Augustín Marián, 1929-2016 / Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2016, ISBN:978-80-8061-920-6 15.06.2017 Dialektika globalizácie : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061248Harris, Jerry / Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2016, ISBN:978-80-8061-888-9 15.06.2017 Neobyčejné okamžiky historie / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061228Pacner, Karel, 1936- / Praha : Plus, 2017, ISBN:978-80-259-0618-7 21.06.2017 Zajko, ktorý chce zaspať : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061180Forssén Ehrlin, Carl-Johan, 1978- / Bratislava : Ikar, 2015, ISBN:978-80-551-4651-5 19.06.2017 Sloníča, ktoré chce zaspať : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061179Forssén Ehrlin, Carl-Johan, 1978- / Bratislava : Ikar, 2016, ISBN:978-80-551-5185-4 19.06.2017 Marie Terezie : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061169Liška, Vladimír, 1955- / Praha : XYZ, 2017, ISBN:978-80-7505-629-0 20.06.2017 Sociálna a didaktická komunikácia / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061066Šuťáková, Valentína / Bratislava : Wolters Kluwer, 2017, ISBN:978-80-8168-548-4 20.06.2017 Športové hry - 1. časť / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060885Nemec, Miroslav / Banská Bystrica : Belianum, 2014, ISBN:978-80-557-0809-6 22.06.2017 Národný život Slovákov v Pešťbudíne v rokoch 1850-1875 / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060812Kačírek, Ľuboš, 1971- / Békescsaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2016, ISBN:978-615-5330-06-3 21.06.2017 Židia na Slovensku po roku 1945 : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060721Salner, Peter, 1951- / Bratislava : Slovenská akadémia vied, Ústav etnológie : Veda, 2016, ISBN:978-80-224-1510-1 19.06.2017 Gynekologie a porodnictví : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000059824Živný, Jaroslav, 1940- / Praha : Galén : Karolinum, c2007, ISBN:978-80-7262-456-0 21.06.2017 Multikultúrna výchova : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000058750Vančíková, Katarína, 1976- / Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici, 2013, ISBN:978-80-557-0511-8 23.06.2017 Ošetřovatelská péče : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000044092 / Brno : Siviliania, 2010-2016, ISBN:12.06.2017 Celkovo titulov: 40