Nové knihy UKPU http://194.160.246.84:82 Knihy zaregistrované v katalógu UKPU za posledných 14 dní sk Sociální dovednosti v praxi / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061364Fontana, David, 1934-2010 / Praha : Portál, 2017, ISBN:978-80-262-1197-6 25.05.2017 Slavista Jiří Horák v kontexte literatúry a folklóru / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061363 / Brno : Česká asociace slavistů : Slavistická společnost Franka Wollmana v Brně ; Bratislava :, ISBN:978-80-263-0317-6 25.05.2017 Hra v terapii / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061362Valenta, Milan, 1958- / Praha : Portál, 2017, ISBN:978-80-262-1190-7 25.05.2017 Aspekty mužství / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061361Jung, Carl Gustav, 1875-1961 / Praha : Portál, 2017, ISBN:978-80-262-1187-7 25.05.2017 Nosné tradice české slavistiky / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061360 / Brno : Masarykova univerzita, 2012, ISBN:978-80-210-5907-8 25.05.2017 Mysl, já a společnost / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061359Mead, George Herbert, 1863-1931 / Praha : Portál, 2017, ISBN:978-80-262-1180-8 25.05.2017 Kultúrny a spoločenský život na Spiši v medzivojnovom období / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061358Zmátlo, Peter, 1965- / Bratislava : Chronos, 2005, ISBN:80-89027-13-X 25.05.2017 Za tajemstvím pohádek : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061357Bettelheim, Bruno, 1903-1990 / Praha : Portál, 2017, ISBN:978-80-262-1172-3 25.05.2017 Druhá svetová vojna a územie dnešného okresu Spišská Nová Ves / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061356Pavlis, Juraj / Spišská Nová Ves : Múzeum Spiša, 2015, ISBN:978-80-85173-23-9 23.05.2017 Pamiatky na Gotickej ceste : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061355Papáč, Richard / Košice : Východoslovenské múzeum v Košiciach, 2013, ISBN:978-80-89093-36-6 23.05.2017 Slovenská republika 1939-1945 : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061354Cséfalvay, František, 1953- / Bratislava : Prodama, 2007, ISBN:978-80-969782-2-9 23.05.2017 Národ - cirkev - štát / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061353 / Bratislava : Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy : Centrum pre európsk, ISBN:978-80-969834-2-1 23.05.2017 Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061352Kováč, Dušan, 1942- / Bratislava : Historický ústav SAV, 2015, ISBN:978-80-224-1478-4 22.05.2017 Československá zahraničná politika 1945-1992 : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061351Petruf, Pavol, 1946- / Bratislava : Historický ústav SAV, 2007, ISBN:978-80-969782-0-5 22.05.2017 Rok 1968 na Slovensku a v Československu / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061350Bystrický, Valerián, 1936-2017 / Bratislava : Prodama, 2008, ISBN:978-80-969782-3-6 19.05.2017 Ročenka 2016 Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061349 / [Bratislava] : Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky, 2017, ISBN:978-80-89261-70-3 16.05.2017 Letters from Quebec : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061348Richards, Howard, 1938- / San Francisco : International Scholars Publications, 1996, ISBN:1-883255-17-1 16.05.2017 Tvorivá dramatika ako stratégia zvyšovania literárnej kompetencie detí mladšieho školského v http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061347Kuderjavá, Mária / Prešov : Prešovská univezita, Pedagogická fakulta, 2017, ISBN:978-80-555-1778-0 17.05.2017 II. Vatikánsky koncil : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061346Beňo, Ján Augustín / Nitra : Rodina, 1992, ISBN:80-900510-4-9 16.05.2017 Cesta ku šťastiu : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061345 / Košice : Vila Blanka, 2007, ISBN:978-1-59970-163-9 16.05.2017 Žít s moudrostí včel / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061344Sládek, Karel, 1973- / Praha : Karmelitánské nakladatelství, 2016, ISBN:978-80-7195-896-3 15.05.2017 Narysy istoriji cerkvy Zakarpatťa. http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061343Pekar, Atanasij V., 1922-2011 / Užhorod : Užhorodska miska drukarňa, 2014, ISBN:978-617-7162-03-1 12.05.2017 Na cestě s Jackem Kerouacem : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061342Sládek, Karel, 1973- / Jablonec nad Nisou : Vydavatelství IN, 2016, ISBN:978-80-87821-05-3 12.05.2017 Human ecology : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061341Wyrostkiewicz, Michał / Lublin : Wydawnictwo KUL, 2013, ISBN:978-83-7702-846-9 12.05.2017 But the gates were shut : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061340O'Brien, Kevin, 1931- / San Francisco : International Scholars Publications, 1996, ISBN:1-57309-076-X 12.05.2017 But the gates were shut : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061339O'Brien, Kevin, 1931- / San Francisco : International Scholars Publications, 1996, ISBN:1-57309-078-6 12.05.2017 Dokumenty Synody Ordinariátu Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061338 / Bratislava : Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky, 2017, ISBN:12.05.2017 Spiritual people, radical lives : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061337Commins, Gary, 1952- / San Francisco : International Scholars Publications, 1994, ISBN:1-883255-43-0 16.05.2017 Concepts of family life in modern Catholic theology : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061336Miller, Donald A., 1945- / San Francisco : Catholic Scholars Press, 1996, ISBN:1-57309-104-9 12.05.2017 Bergogliov zoznam : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061335Scavo, Nello / Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 2016, ISBN:978-80-8161-157-5 12.05.2017 Rýmom z rozprávky do rozprávky / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061296Kačurová-Briňarská, Eva / [Svidník] : Tlačiareň svidnícka pre Miki Bogi, [2017], ISBN:978-80-89392-89-6 19.05.2017 Lovec králíků / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061250Kepler, Lars / Brno : Host, 2017, ISBN:978-80-7577-060-8 22.05.2017 Evoluční tápání : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061247Markoš, Anton, 1949- / Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2016, ISBN:978-80-7465-223-3 16.05.2017 Postmodernismus, neboli, Kulturní logika pozdního kapitalismu / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061246Jameson, Fredric, 1934- / Praha : Rybka Publishers, 2016, ISBN:978-80-87950-27-2 16.05.2017 Flóra Slovenska. http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061245 / Bratislava : Veda, 2016, ISBN:978-80-224-1501-9 16.05.2017 Daň z príjmov v príkladoch a úlohách : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061244 / [Prešov] : Rokus, 2016, ISBN:978-80-89510-49-8 16.05.2017 Jak zacházet s dětským strachem : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061243Cohen, Lawrence J., 1958- / Praha : Argo, 2015, ISBN:978-80-257-1386-0 15.05.2017 Environmentální devastace a sociální destrukce / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061242Suša, Oleg, 1947- / Praha : Filosofia, 2016, ISBN:978-80-7007-452-7 22.05.2017 Paradox křesťanství / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061241Greene, Graham, 1904-1991 / Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2016, ISBN:978-80-7325-399-8 22.05.2017 Film a politika : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061240Ciel, Martin / Bratislava : Vlna : 2017 Drewo a srd,, ISBN:978-80-89550-28-9 22.05.2017 Děti za to stojí! : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061239Coloroso, Barbara / Praha : DharmaGaia, 2017, ISBN:978-80-7436-068-8 22.05.2017 Berkeleyho filosofie ducha / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061238Hill, James, 1964- / Praha : Filosofia, 2016, ISBN:978-80-7007-464-0 17.05.2017 Soumrak krále Slunce : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061237Kodetová, Petra, 1983- / Praha : Epocha, 2016, ISBN:978-80-7557-037-6 17.05.2017 Zničím jim život : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061236Bennetts, Marc / Praha : Vyšehrad, 2017, ISBN:978-80-7429-647-5 17.05.2017 KomuNICKuj, alebo o marketingu, médiách a modernej komunikácii / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061235Kubica, Peter, 1976- / Martin : Matica Slovenská, 2016, ISBN:978-80-8128-177-8 18.05.2017 Ľudská dôstojnosť v kontexte smrti a umierania / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061234Čáp, Juraj, 1976- / Martin : Osveta, 2016, ISBN:978-80-8063-448-3 18.05.2017 Neobyčejné okamžiky historie / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061228Pacner, Karel, 1936- / Praha : Plus, 2017, ISBN:978-80-259-0618-7 23.05.2017 Psychologie celoživotního vývoje / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061227 / Praha : Karolinum, 2016, ISBN:978-80-246-3462-3 23.05.2017 Balkánské komunismy / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061226Cabada, Ladislav, 1973- / Praha : Libri, 2016, ISBN:978-80-7277-556-9 19.05.2017 Svjatogor : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061224Dynda, Jiří, 1988- / Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2016, ISBN:978-80-7465-242-4 18.05.2017 Životopisy slávnych filozofov VI-X / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061221Laertios, Diogenes / Martin : Thetis, 2016, ISBN:978-80-89520-29-9 24.05.2017 Životopisy slávnych filozofov I-V / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061220Laertios, Diogenes / Martin : Thetis, 2016, ISBN:978-80-89520-28-2 23.05.2017 Výťah z filippských dejín Pompeia Troga XVII-XLIV / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061219Iustinus, Marcus Iunianus / Martin : Thetis, 2016, ISBN:978-80-89520-32-9 24.05.2017 Typografia a dizajn písma na Slovensku : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061218 / Bratislava : Slovart : 2013 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave,, ISBN:978-80-89259-75-5 15.05.2017 Výťah z filippských dejín Pompeia Troga I-XVI / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061217Iustinus, Marcus Iunianus / Martin : Thetis, 2016, ISBN:978-80-89520-31-2 24.05.2017 Benátky a jejich impérium ve Středomoří : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061216Doumerc, Bernard, 1953- / Praha : Karolinum, 2017, ISBN:978-80-246-3509-5 24.05.2017 Andragogika a vzdělávání dospělých : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061215Dvořáková, Miroslava, 1979- / Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016, ISBN:978-80-7308-694-7 22.05.2017 Vzdělání a dnešek : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061214 / Praha : Karolinum, 2016, ISBN:978-80-246-3558-3 22.05.2017 Rozmarné a tajuplné příběhy ze staré Číny / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061212 / Praha : Vyšehrad, 2017, ISBN:978-80-7429-700-7 19.05.2017 Aristotelés : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061211Lear, Jonathan, 1948- / Praha : OIKOYMENH, 2016, ISBN:978-80-7298-222-6 24.05.2017 Co je antická filosofie? / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061210Hadot, Pierre, 1922-2010 / V Praze : Vyšehrad, 2017, ISBN:978-80-7429-680-2 25.05.2017 Utópia / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061209More, Thomas, 1478-1535 / Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2017, ISBN:978-80-8061-966-4 25.05.2017 Filosofie lásky a přátelství / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061206 / Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2016, ISBN:978-80-7465-245-5 15.05.2017 Kniha o hygge : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061205Brits Louisa, Thomsen / Bratislava : Ikar, 2017, ISBN:978-80-551-5243-1 15.05.2017 Rozvíjíme dovednosti hrubé a jemné motoriky dětí : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061201Dvořáková, Hana, 1950- / Praha : Raabe, 2015, ISBN:978-80-7496-187-8 12.05.2017 Co byla normalizace? : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061200Kolář, Pavel / Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny ; Ústav pro studium totalitních režimů, 2016, ISBN:978-80-7422-560-4 12.05.2017 Živá minulost : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061199Graus, František, 1921-1989 / Praha : Argo, 2017, ISBN:978-80-257-2015-8 12.05.2017 Muži Marie Terezie : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061197Egghardt, Hanne, 1948- / Praha : Ikar, 2017, ISBN:978-80-249-3281-1 25.05.2017 Papež a Mussolini : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061196Kertzer, David I., 1948- / Brno : Jota, 2017, ISBN:978-80-7565-102-0 24.05.2017 Skúsenosti hlupáka, ktorý našiel kľúč k úspechu a zbavil sa okuliarov / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061195Norbekov, Mirzakarim Sanakulovič / [Bratislava] : Citadella, 2016, ISBN:978-80-8182-013-7 24.05.2017 Olej a mramor : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061174Storey, Stephanie / Bratislava : Ikar, 2017, ISBN:978-80-551-5232-5 23.05.2017 Píseň o Bernadettě / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061173Werfel, Franz, 1890-1945 / V Praze : Vyšehrad, 2017, ISBN:978-80-7429-795-3 23.05.2017 Luther : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061171Bainton, Roland Herbert, 1894-1984 / Bratislava : Porta libri, 2017, ISBN:978-80-8156-080-4 23.05.2017 Pod zástavou Kurucov : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061126Kónya, Peter, 1966- / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2015, ISBN:978-80-555-1665-3 23.05.2017 Slovenčina základnej školy v kocke : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000053291Somorová, Renáta / Bratislava : Príroda, 2014, ISBN:978-80-07-01967-6 16.05.2017 Co to tady cinká? : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000052083Klimková, Irena / Praha : Portál, 2014, ISBN:978-80-262-0605-7 16.05.2017 Regionálne múzeá / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000049182Maráky, Peter, 1950- / Bratislava : Dajama, 2012, ISBN:978-80-8136-012-1 25.05.2017 Bohemistika v edukačním procesu : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000046878 / České Budějovice : Vlastimil Johanus, 2012, ISBN:978-80-87510-07-0 25.05.2017 Celkovo titulov: 78